Östergötlands sjöar är av skiftande storlek och karaktär

Inom Östergötlands län finns ca 2 000 sjöar större än ett hektar. Goda förutsättningar finns att bedriva olika former av fiske. Samtliga sjöar är dock inte upplåtna för fiske. Möjligheterna till fiske inom sötvattensområdet finns i dagsläget främst inom länets 90 stycken fiskevårdsområden som totalt omfattar 222 sjöar. Fiskevårdsområdesföreningarna förvaltar idag en vattenareal om närmare 70 000 ha. Även de större skogsbolagen i länet upplåter fiskevatten. De stora sjöarna Sommen, Åsunden, Roxen och Glan samt delar av Vättern ligger inom länet. Många av sjöarna har mycket goda bestånd av gädda, abborre och gös.

Medlemmar

Av Sveriges Fiskevattenägareförbunds medlemmar tillhör 46 Fiskevårdsområdesföreningar, 4 kommuner och 26 företag regionalt Östergötlandsdistriktet. 

Klicka för att gå vidare till fiskevårdsområdesföreningar som du vill ha mer information om.