Sveriges Fiskevattenägareförbund bjuder in till en nationell fiskevattenägarekonferens. Konferensen hålls den 20 - 21 november i Norrköping på temat Aktiv och modern fiskevattenförvaltning. Konferensen tar upp och förmedlar värdefull och tillämpbar kunskap om aktiv och modern förvaltning, nya vattenlagstiftningen, skarv och skarvförvaltning, fiskeribiologi, praktisk fiskevård och en rad andra aktuella fiskefrågor.

Konferensen är nu öppen för anmälan. Program och övrig information om konferensen kan laddas ned här:

Nationell_Fiskevattenagarekonferens_2019.pdf

Anmälan via detta anmälningsformulär:

 KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN!

 

 

2019 har utsetts till ett internationellt ”Laxens År”. Sveriges Fiskevattenägareförbund arrangerar tillsammans med Ätrans Nedre Fvof (Halland) och Nedre Ljungans Fvof (Västernorrland) en parallell ”Laxens Dag” i Ätran och Ljungan. Aktiviteterna medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten via anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Laxens Dag i Ljungan hålls den 18 september i Njurunda medan den parallella aktiviteten i Ätran går av stapeln den 19 september i Falkenberg. Båda programmen omfattar fältstationer invid vattendragen som kommer att informera och folkbilda om helheten vad gäller laxen d.v.s. både bevarandearbetet, restaurering och hållbart nyttjande av laxbestånd. I Ätran innehåller programmet bland annat information om Hertingprojektet, demonstration av sportfiske efter lax, elfiskedemonstration och en laxföreläsning på Vallarnas Friluftsteater av Erik Degerman. I Ljungans program ingår bland annat visning av Viforsens avelsfiske, information om restaureringsarbetet i älven, elfiskedemonstration, demonstration av sportfiskemetoder och dessutom kommer sjukdomssituationen och beståndsutveckling hos Ljunganlaxen att belysas.

Laxens Dag vänder sig primärt till den breda allmänheten och även utomsocknes är varmt välkomna. Varför inte besöka ”Laxens Dag” som en föreningsaktivitet?

Programmen för Laxens Dag i Ätran respektive Ljungan kan laddas ned här nedan.

Utgivningsdag för nr 3 2019 av Våra Fiskevatten är den 15 augusti.

Nummer 3 innehåller flera reportage från Åland som bland annat belyser skarvförvaltningen på Åland och där både skarv och säl finns med på menyn hos en av öns gourmetrestauranger. Parallellt skildras länsstyrelsen i Stockholms arbete med ny regional skarvförvaltningsplan och där man hoppas på en gynnande dom i högsta förvaltningsdomstolen som kan innebära ett genombrott för svensk skarvförvaltning. I reportage från Dalarna beskrivs ett pågående försök med ny metod för fiskvandring förbi Spjutmo kraftverk i Österdalälven och arbetet med att förhandla fram nya vattendomar för Ore älv. Numret innehåller även reportage om arbetet med laxförvaltning i Nedre Ljungans Fvof och reportage från Indalsälven där en ny entreprenör har tagit över det kända Bergeforsfisket. I ett reportage från västra Härjedalen beskrivs hur Tännäs och Funäsdalen har fusionerat till ett fiskevårdsområde. Dessutom innehåller tidningen ett utförligt reportage från förbundsstämman i Stockholm, en presentation av Kristin Skeppsby som är förbundets nya resursperson i fastighetsrättsliga frågor och reportage från Gränsö i Arkösunds skärgård som belyser livsvillkoren för skärgårdsföretagare i största allmänhet samt förslaget om nya fiskefredningsområden i Östergötlands skärgård.