Sveriges Fiskevattenägareförbund bjuder in till en nationell fiskevattenägarekonferens. Konferensen hålls den 20 - 21 november i Norrköping på temat Aktiv och modern fiskevattenförvaltning. Konferensen tar upp och förmedlar värdefull och tillämpbar kunskap om aktiv och modern förvaltning, nya vattenlagstiftningen, skarv och skarvförvaltning, fiskeribiologi, praktisk fiskevård och en rad andra aktuella fiskefrågor.

Konferensen är nu öppen för anmälan. Program och övrig information om konferensen kan laddas ned här:

Nationell_Fiskevattenagarekonferens_2019.pdf

Anmälan via detta anmälningsformulär:

 KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN!

 

 

2019 har utsetts till ett internationellt ”Laxens År”. Sveriges Fiskevattenägareförbund arrangerar tillsammans med Ätrans Nedre Fvof (Halland) och Nedre Ljungans Fvof (Västernorrland) en parallell ”Laxens Dag” i Ätran och Ljungan. Aktiviteterna medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten via anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Laxens Dag i Ljungan hålls den 18 september i Njurunda medan den parallella aktiviteten i Ätran går av stapeln den 19 september i Falkenberg. Båda programmen omfattar fältstationer invid vattendragen som kommer att informera och folkbilda om helheten vad gäller laxen d.v.s. både bevarandearbetet, restaurering och hållbart nyttjande av laxbestånd. I Ätran innehåller programmet bland annat information om Hertingprojektet, demonstration av sportfiske efter lax, elfiskedemonstration och en laxföreläsning på Vallarnas Friluftsteater av Erik Degerman. I Ljungans program ingår bland annat visning av Viforsens avelsfiske, information om restaureringsarbetet i älven, elfiskedemonstration, demonstration av sportfiskemetoder och dessutom kommer sjukdomssituationen och beståndsutveckling hos Ljunganlaxen att belysas.

Laxens Dag vänder sig primärt till den breda allmänheten och även utomsocknes är varmt välkomna. Varför inte besöka ”Laxens Dag” som en föreningsaktivitet?

Programmen för Laxens Dag i Ätran respektive Ljungan kan laddas ned här nedan.

Utgivningsdag för nr 2 2019 av Våra Fiskevatten är den 23 maj.

Nummer 2 innehåller en intervju med nya landsbygdsministern Jennie Nilsson som vill ha ökad differentiering av strandskyddet. Vattenkraftens Miljöfond med uppdrag att stödja finansiering av vattenkraftens miljöprövning presenteras. Situationen för ålen i Viskan skildras utifrån ett reportage från Öresjöarnas Fvof med fokus på efterlevnaden av villkor för ålen i vattendomar och ett förslag om ändringar i fördelningsplanen av ålyngel i avrinningsområdet. Numret innehåller även flera reportage från Ätran. Bland annat om skarvpredation på laxsmolt, samordning av laxförvaltning mellan Ätrans Nedre Fvof och Högvadsåns Nedre Fvof och hur det gick till då staten löste in laxfisket utmed kusten på 1950-talet. I reportage från Åsnen skildras hur fiskevårdsområdet gör ett omtag i förvaltningen och dessutom håller på att projektera en gäddfabrik i Skaneviken. I reportage från västmanländska Stävresjön beskrivs fiskevårdsområdets framgångsrika arbete med att restaurera sjöns bestånd av flodkräfta. Nedslag görs även i småländska sjön Törn där en neddragning av kalkningsverksamheten riskerar att få konsekvenser för det värdefulla signalkräftabeståndet. Dessutom reportage om ett ett nytt projekt för att minska näringsläckaget och höja vattendragens ekologiska status och en hel del annat.