Sveriges Fiskevattenägareförbund bjuder in till en nationell fiskevattenägarekonferens. Konferensen hålls den 20 - 21 november i Norrköping på temat Aktiv och modern fiskevattenförvaltning. Konferensen tar upp och förmedlar värdefull och tillämpbar kunskap om aktiv och modern förvaltning, nya vattenlagstiftningen, skarv och skarvförvaltning, fiskeribiologi, praktisk fiskevård och en rad andra aktuella fiskefrågor.

Konferensen är nu öppen för anmälan. Program och övrig information om konferensen kan laddas ned här:

Nationell_Fiskevattenagarekonferens_2019.pdf

Anmälan via detta anmälningsformulär:

 KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN!

 

 

Fyra organisationer med förankring i landsbygdens näringsliv har gemensamt tillskrivit den nya regeringen om behovet av förändrat strandskydd. Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges jordägareförbund, Sveriges fiskevattenägareförbund och Skogsindustrierna konstaterar att mark och fiskevatten är landsbygdens produktionsmedel och att strandskyddet i Sverige blivit en begränsande faktor för utveckling och företagande på landsbygden. Organisationerna välkomnar beskedet om en utredning och översyn av strandskyddet men konstaterar att flera utredningar och översyner har genomförts under de senaste tio åren men att verkliga förändringar har uteblivit. En reell förändring måste därför ske denna gång.

 

Skrivelsen i sin helhet kan laddas ned här nedan.

Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat en ny vägledningsskrift Aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet. Med utgångspunkt i resultaten från den under året genomförda kartläggningen av fiskevårdsområdesföreningar i Jämtland och Östergötland ger skriften generell vägledning samt förmedlar kunskaper och verktyg för ett aktivt och modernt förvaltningsarbete i fiskevårdsområden i hela landet. Fakta och vägledningstexter flätas samman med intervju- och reportagetexter samt med resultaten från kartläggningen. Skriften behandlar bland annat angelägna behov och åtgärder kring uppdatering av fiskerättsförteckningar, sammanslagning av fiskevårdsområden, ekonomisk administration, föryngring av styrelser, fiskevårdsplanering och digital förvaltning. Produktionen har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 – Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Vägledningsskriften kan laddas ned här nedan.