Södra Älvsborg har många sjöar med varierande karaktär. Goda förutsättningar finns att bedriva olika former av fiske. Möjligheterna till intressant fiske finns främst i de 55 fiskevårdsområden som är medlemmar i Sveriges Fiskevattenägareförbund. Fiskevårdsområdesföreningar förvaltar idag en större del av områdets fiskevatten. Många av sjöarna har mycket goda bestånd av gädda, abborre och gös...

Förbundets verksamhet

Södra Älvsborgs Fiskevattenägareförbund har sedan 60 talet bedrivit en aktiv verksamhet för att stödja fiskets utveckling. Länsförbundet gjorde ett stort arbete för att stödja det lokala fisket med bildandet fiskevårdsområden. Förbundet har varit drivande med att delta i debatten för att bibehålla vattenägarnas möjlighet att bedriva fiskevård via fiskekortsavgifter. Bland annat i samband med statliga utredningar för att införa ”fiskeskatt”. Stort arbete har gjorts för att tillsammans med myndigheter förbättra fisket i den starkt förorenade Viskan. Länsförbundet är även delaktiga i att ordna kommunträffar där fiskevårdsområdenas representanter träffar kommunrepresentanter och andra berörda parter angående fiske- och vattenfrågor.

Några av länsförbundets uppgifter är:

  • att medverka med råd och anvisningar i frågor som rör fiskevårdsområden, fisketillsyn mm
  • informera i frågor som syftar till att bättre ekonomiskt kunna utnyttja fiskevattnen
  • bevaka medlemmarnas intressen i förhållande till myndigheter och organisationer
  • allmänt stödja och hjälpa vattenägarna i fiske- och fiskevårdsfrågor
  • bevaka lagstiftningen och utvecklingen i övrigt på fiskets område
  • ordna seminarier om fiskevård för vattenägarna
  • arbeta för fullföljande av riksförbundets uppgifter

Medlemmar

Inom Södra Älvsborgs regionala område finns 58 Fiskevårdsområdesföreningar, 4 kommuner och 2 företag som är medlemmar i Sveriges Fiskevattenägareförbund.  

Klicka för att gå vidare till fiskevårdsområdesföreningar som du vill ha mer information om.

Styrelse och kontaktpersoner

Vice ordförande
Bo Ekberg
Hanatorp Gethagen 1
511 31 Örby
Tel: 0702-32 56 29
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Aktuellt

Södra Älvsborgs Fiskevattenägareförbunds stämma hölls torsdagen den 29 februari 2024 på Landsbygdens Rådgivningscenter, Rådde, Länghem. Protokollet finns tillgängligt nedan.