Almanackan

 
Januari 2020
 
14 januari Möte i strandskyddsutredningens expertgrupp, Stockholm
 
29 januari Möte Centralhalländska Fvof, Varberg
  
Februari 2020
 
3 februari  Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
4 februari Intressentdialog Hållbart fiske, Jordbruksverket, Stockholm
 
6 februari Rådslags- och inspirationskväll Dalarna, Leksand
 
12 februari Föredrag Centralförbundet för Fiskerihushållnings fiskeriområdesdagar, Stockholm
 
25 februari Möte i strandskyddsutredningens expertgrupp, Stockholm
 
27 februari Möte referensgrupp Vattenbruk, Jordbruksverket, Stockholm
 
Mars 2020
 
11 mars Möte Sandfjärden, Östergötland
 
12 mars Möte iFiske, Linköping
 
17 mars Rådslags- och inspirationskväll Blekinge, Tjurkhult
 
 
April 2020
 
2 april Intressentmöte möjligheter att säkra återhämtning av torskbestånd, HaV, Skypemöte 
 
21 april Intressentdialog Hållbart fiske, Jordbruksverket, Skypemöte
 
28 april Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
28 april Samrådsmöte lax, HaV Skypemöte
 
Maj 2020
 
18 maj Möte informationsinsats invasiva arter, Hav och Naturvårdsverket, Skypemöte
 
25 maj Möte med samverkansgruppen för Vattenkraftens Miljöfond, Stockholm
 
27 maj Riksförbundsstämma, Digitalt
 
Juni 2020
 
12 juni Möte AHL-projektet vattenlevande djur, Jordbruksverket, Skypemöte
 
16 juni Möte i strandskyddsutredningens expertgrupp, Skypemöte
 
17 juni Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
Augusti 2020
 
26 augusti Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
September 2020
 
3 september Möte AHL-projektet vattenlevande djur, Jordbruksverket, Skypemöte
 
9 september Möte angående åtgärder i nästa Havs- och fiskeriprogram, Jordbruksverket, Skypemöte
 
11 september Informationsmöte om åtgärdsprogrammet för havsmiljön, HaV, Skypemöte
 
22 september Möte strandskyddsutredningens expertgrupp, Skypemöte
 
Oktober 2020
  
21 oktober Möte referensgrupp Vattenbruk, Jordbruksverket, Skypemöte
 
23 oktober Utvärderingsmöte strategier för fiske och vattenbruk, Jordbruksverket, Skypemöte
 
27 oktober Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
November 2020
 
3 november Möte Ålplan Ätran, Skypemöte
 
3 november Inspirationsmöte Tingstäde Träsk, Sportfiskarna, Gotland
 
12 november Intressentdialog Hållbart Fiske, Jordbruksverket, Skypemöte
 
12 november Möte Ålplan Viskan, Skypemöte
 
17 november Möte strandskyddsutredningens expertgrupp, Skypemöte
 
27 november Möte Övervakningskommittén för Havs- och fiskeriprogrammet, Näringsdepartementet, Skypemöte