Almanackan

 
Januari 2019
 
10 januari Möte med Ätrans Nedre Fvof och Högvadsåns Nedre Fvof, Falkenberg
 
17 januari Dialogmöte Sportfiskebranschgrupp, Stockholm
 
22 januari Möte med referensgruppen för fritidsfiske och fisketurism, HaV, Göteborg
 
28 januari KSLA högtidssammankomst, Stockholm
 
Februari 2019
 
5 februari  Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
7 februari Möte med referensgruppen för vattenbruk, Jordbruksverket, Göteborg
 
19 februari Rådslags- och inspirationskväll Dalarna, Leksand
 
Mars 2019
 
6 mars Rådslags- och inspirationskväll Skåne, Västra Ringsjön
 
26 mars Rådslags- och inspirationskväll Blekinge, Vissefjärda
 
27 mars Rådslags- och inspirationskväll Halland, Falkenberg
 
28 mars Dialogmöte nationell prövningsplan för vattenkraften, HaV, Göteborg
 
April 2019
 
2 april Fisketurismkonferens, Stockholm
 
3 april Rådslags- och inspirationskväll Västmanland, Ängelsberg
 
10 april Stämma Jönköpings läns Fiskevattenägareförbund, Norra Sandsjö
 
24 april Rådslags- och inspirationskväll Kalmar län, Vimmerby
 
25 april Rådslags- och inspirationskväll Östergötland, Sommen
 
29 april Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund 
 
Maj 2019
 
8 maj Möte med Övervakningskommittén för Havs- och fiskeriprogrammet, Näringsdepartementet, Stockholm
 
20 maj Samrådsmöte nationell prövningsplan för vattenkraften, HaV, Nässjö
 
21 maj Möte samverkansgrupp Vattenkraftens Miljöfond, Stockholm
 
21 maj Årsstämma Sveriges Fiskevattenägareförbund, Stockholm
 
27 maj Möte utbildningsmaterial fisketillsyn, HaV, Göteborg
 
Juni 2019
 
5 juni Möte med Lantmäteriet, Gävle
 
14 juni Möte förvaltningsplaner för Hjälmaren och Mälaren, länsstyrelsen i Stockholm, Västerås
 
18 juni Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
Augusti 2019
 
22 augusti Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
September 2019
 
18 september Laxens Dag i Ljungan, Njurunda, Västernorrlands län
 
19 september Laxens Dag i Ätran, Falkenberg, Hallands län
 
26 september Möte Enheten för Samhällsplanering Finansdepartementet, Stockholm
 
27 september EU-sakråd, Näringsdepartementet, Stockholm
 
Oktober 2019
 
3 oktober Samrådsmöte marint områdesskydd och fiskereglering, HaV, Göteborg
 
10 oktober Möte Ålplan Ätran, Vessigebro
 
15 oktober Styrgruppsmöte förvaltningsplaner för Hjälmaren och Mälaren, länsstyrelsen Stockholm, Örebro
 
22 oktober Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
November 2019
 
6 november Dialogmöte Havs- och fiskeriprogrammet 2021 - 2027, Jordbruksverket, Jönköping
 
13 november Laxhälsomöte, HaV, Stockholm
 
14 november Möte Ålplan Viskan, Borås
 
19 november Möte med Övervakningskommittén för Havs- och fiskeriprogrammet, Näringsdepartementet, Stockholm
 
20 - 21 november Nationell Fiskevattenägarekonferens, Norrköping
 
27 november Sportfiskarnas mottagning Hållbart fiske i friska vatten, Stockholm
 
28 - 29 november Möte med referensgruppen för yrkesfiske, Jordbruksverket, Jönköping
 
December 2019
 
4 december Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
5 december Möte samverkansgrupp Vattenkraftens Miljöfond, Göteborg
 
16 december Intressentdialog fiskerinäringen, Jordbruksverket, Stockholm