Almanackan

 
Januari 2018
 
24 januari Möte med Mälarens Fiskareförbund, Stockholm
 
31 januari Möte med Åsnens Fvof, Torne
 
Februari 2018
 
2 februari Samrådsmöte havsmiljödirektivet, HaV, Göteborg
 
6-7 februari Möte referensgruppen för fritidsfiske och fisketurism, Jordbruksverket, Stockholm 
 
12 februari  Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
15 februari Medverkan möte Lyckebyåns Vattenråd, Emmaboda
 
22 februari Rådslags- och inspirationskväll Dalarna, Leksand
 
24 februari Kongress Insjöfiskarenas Centralförbund, Hjo
 
Mars 2018
 
7 mars Samrådsmöte förvaltningsplan för skarv i Södermans län, Länsstyrelsen, Nyköping 
 
8 mars Rådslags- och inspirationskväll Skåne, Höör
 
22 mars Rådslags- och inspirationskväll Halland, Kärnebygd
 
23 mars Referensgrupp ekosystembaserad fiskeförvaltning, HaV, Göteborg
 
27 mars Möte referensgruppen för Vattenbruk, Jordbruksverket, Uppsala
 
28 mars Rådslags- och inspirationskväll Blekinge, Karlshamn
 
April 2018
 
11 april Stämma Jönköpings läns Fiskevattenägareförbund, Norra Sandsjö
 
12 april Rådslags- och inspirationskväll Östergötland, Åtvidaberg
 
17-18 april Möte övervakningskommittén för fiskerinäringen, Näringsdepartementet, Simrishamn
 
19 april Rådslags- och inspirationskväll Kalmar län, Högsby
 
24 april Stämma Örebro läns Fiskevattenägareförbund, Örebro
 
26 april Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
Maj 2018
 
3 maj Seminarium - fria vandringsvägar i Ätran och Högvadsån, Ätrans Vattenråd, Falkenberg
 
23 - 24 maj Årsstämma Sveriges Fiskevattenägareförbund, Kloten
 
Juni 2018
 
8 juni Hearing om riskklassificering av främmande arter, Artdatabanken, Stockholm
 
12 juni Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
Augusti 2018
 
29 augusti Möte med Sveriges Sportfiske och fiskevårdsförbund, Lilla Böslid
 
September 2018
 
4 september EU-sakråd om Europeiska havs- och fiskerifonden 2021-2027, Näringsdepartementet, Stockholm
 
11 september Möte med referensgruppen för Vattenbruk, Jordbruksverket, Arlanda
 
12 september Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
17 september Laxhälsomöte, Havs- och vattenmyndigheten, Stockholm 
 
 Oktober 2018
 
15 oktober Seminarium "Vattnet i det brukade landskapet, KSLA, Stockholm
 
16 oktober Referensgrupp ekosystembaserad fiskförvaltning, HaV, Göteborg
 
24 - 25 oktober Dialogmöte "Hållbart sportfiske", Sportfiskarna, Avesta
 
25 - 26 oktober Referensgruppsmöte Yrkesfiske, Jordbruksverket, Jönköping
 
30 oktober Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund