Almanackan

 
Januari 2022
 
25 januari Möte med dialoggruppen för Vattenkraftens Miljöfond, Digitalt möte
 
26 januari Styrelsemöte iFiskevattenägarna AB, Digitalt möte
 
26 januari Möte Bolmens fvof, Digitalt möte
 
 
Februari 2022
 
4 februari Styrelsemöte iFiskevattenägarna AB, Digitalt möte
 
15 februari Möte programrådet för traditionell kunskap, Samtingets fokalpunktsuppdrag, Digitalt möte
 
22 februari Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, Digitalt möte
 
25 februari Styrelsemöte iFiskevattenägarna AB, Digitalt möte
 
25 februari Intressentmöte förstärkt skydd av kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, HaV, Digitalt möte
 
Mars 2022
 
2 mars Möte fokusgrupp vattenbruk, Jordbruksverket/HaV, Digitalt möte
 
7 mars Möte fokusgrupp fritidsfiske och fisketurism, Jordbruksverket/HaV, Digitalt möte
 
9 mars Rådslags- och inspirationskväll Västmanland, Gullvalla
 
18 mars Möte fokusgrupp yrkesfiske, Jordbruksverket/HaV, Digitalt möte
 
23 mars Styrelsemötet iFiskevattenägarna AB, Digitalt möte
 
28 mars Rådslags- och inspirationskväll Blekinge, Eringsboda
 
30 mars Möte förvaltningsplan Hjälmaren, länsstyrelserna, Stora Mellösa
 
31 mars Rådslags- och inspirationskväll Skåne, Osby
 
April 2022
 
5 april Rådslags- och inspirationskväll Halland, Veddige
 
7 april Länsförbundsstämma Södra Älvsborg, Rådde
 
12 april Rådslags- och inspirationskväll Dalarna, Leksand
 
20 april Rådslags- och inspirationskväll Stockholm/Uppsala/Västerbotten, Digitalt möte
 
21 april Rådslags- och inspirationskväll Kalmar län, Fagerhult
 
27 april Seminarium SLU-projekt, SLU, Digitalt möte
 
27 april Länsförbundsstämma Jönköpings län 
 
28 april Länsförbundsstämma Kronobergs län, Växjö
 
Maj 2022
 
3 maj Möte förvaltningsplan Mälaren, länsstyrelserna, Sigtuna
 
3 maj Infomöte bildande av fiskevårdsområde i Stora Le
 
4 maj Rådslags- och inspirationskväll Östergötland, Linköping
 
5 maj Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, digitalt möte
 
10 maj Åtgärdsgrupp fritidsfiske & fisketurism, HaV, Göteborg
 
17 - 18 maj Möte med övervakningskommittén för fiskerinäringen, Näringsdepartementet, Varberg
 
23 maj Möte samrådsgrupp de stora sjöarna, HaV, digitalt möte
 
Juni 2022
 
1 - 2 juni Förbundsstämma Sveriges Fiskevattenägareförbund, Tiraholms Fisk
 
15 juni Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, digitalt möte
 
16 juni Webbseminarium Tonfisk, digitalt, Jordbruksverket
 
21 juni Åtgärdsgrupp yrkesfiske, digitalt, Jordbruksverket/HaV
 
22 juni Åtgärdsgrupp vattenbruk, digitalt, Jordbruksverket
 
Augusti 2022
 
18 augusti Styrelsemöte iFiskevattenägarna AB, digitalt möte
 
30 augusti Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, digitalt möte
 
September 2022
 
1 september Styrelsemöte iFiskevattenägarna AB, digitalt möte
 
5 september Möte med dialoggruppen för Vattenkraftens Miljöfond, digitalt möte
 
19 september Hearing om förslag till Sveriges utfästelser för EU:s strategi för biologisk mångfald, HAV och Naturvårdsverket, digitalt möte  
 
21 september Åtgärdsgrupp vattenbruk, digitalt, Jordbruksverket
 
Oktober 2022
 
12/10 Möte med programråd för traditionell kunskap, Sametingets fokalpunktsuppdrag, Digitalt möte
 
19/10 Möte avseende regeringsuppdrag om uppföljning av arbetet med vattenkraftens miljöprövning, HaV, Energimyndigheten m.fl, digitalt möte
 
19/10 Fiskeforum - nationell konferens om hållbart fiske, Stockholm
 
26/10 Möte programrådet för traditionell kunskap, Sametingets fokalpunktsuppdrag, Stockholm
 
27/10 Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, Digitalt
 
November 2022
 
8/11 Styrelsemöte iFiskevattenägarna AB, digitalt möte
 
9/11 Åtgärdsgrupp yrkesfiske, HaV/Jordbruksverket, Jönköping
 
15/11 Möte med Övervakningskommittén för fiskerinäringen, Näringsdepartementet, Stockholm
 
25/11 Möte Ålplan Ätran
 
December 2022
 
2/12 Hearing nationell förteckning om invasiva främmande arter, HaV, digitalt möte
 
13/12 Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, digitalt
 
19/12 Styrelsemöte iFiskevattenägarna AB, digitalt möte