Almanackan

 
Januari 2018
 
24 januari Möte med Mälarens Fiskareförbund, Stockholm
 
31 januari Möte med Åsnens Fvof, Torne
 
Februari 2018
 
2 februari Samrådsmöte havsmiljödirektivet, HaV, Göteborg
 
6-7 februari Möte referensgruppen för fritidsfiske och fisketurism, Jordbruksverket, Stockholm 
 
12 februari  Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
15 februari Medverkan möte Lyckebyåns Vattenråd, Emmaboda
 
22 februari Rådslags- och inspirationskväll Dalarna, Leksand
 
24 februari Kongress Insjöfiskarenas Centralförbund, Hjo
 
Mars 2018
 
7 mars Samrådsmöte förvaltningsplan för skarv i Södermans län, Länsstyrelsen, Nyköping 
 
8 mars Rådslags- och inspirationskväll Skåne, Höör
 
22 mars Rådslags- och inspirationskväll Halland, Kärnebygd
 
23 mars Referensgrupp ekosystembaserad fiskeförvaltning, HaV, Göteborg
 
27 mars Möte referensgruppen för Vattenbruk, Jordbruksverket, Uppsala
 
28 mars Rådslags- och inspirationskväll Blekinge, Karlshamn
 
April 2018
 
11 april Stämma Jönköpings läns Fiskevattenägareförbund, Norra Sandsjö
 
12 april Rådslags- och inspirationskväll Östergötland, Åtvidaberg
 
17-18 april Möte övervakningskommittén för fiskerinäringen, Näringsdepartementet, Simrishamn
 
19 april Rådslags- och inspirationskväll Kalmar län, Högsby
 
24 april Stämma Örebro läns Fiskevattenägareförbund, Örebro
 
26 april Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
Maj 2018
 
3 maj Seminarium - fria vandringsvägar i Ätran och Högvadsån, Ätrans Vattenråd, Falkenberg
 
23 - 24 maj Årsstämma Sveriges Fiskevattenägareförbund, Kloten
 
Juni 2018
 
8 juni Hearing om riskklassificering av främmande arter, Artdatabanken, Stockholm
 
12 juni Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
Augusti 2018
 
29 augusti Möte med Sveriges Sportfiske och fiskevårdsförbund, Lilla Böslid
 
September 2018
 
4 september EU-sakråd om Europeiska havs- och fiskerifonden 2021-2027, Näringsdepartementet, Stockholm
 
11 september Möte med referensgruppen för Vattenbruk, Jordbruksverket, Arlanda
 
12 september Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
17 september Laxhälsomöte, Havs- och vattenmyndigheten, Stockholm 
 
Oktober 2018
 
15 oktober Seminarium "Vattnet i det brukade landskapet, KSLA, Stockholm
 
16 oktober Referensgrupp ekosystembaserad fiskförvaltning, HaV, Göteborg
 
24-25 oktober Dialogmöte "Hållbart sportfiske", Sportfiskarna, Avesta
 
25-26 oktober Referensgruppsmöte Yrkesfiske, Jordbruksverket, Jönköping
 
30 oktober Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
November 2019
 
13-14 november Möte övervakningskommittén för fiskerinäringen, Näringsdepartementet, Tjörn
 
19 november Inspirationskväll om aktiv och modern fiskevattenförvaltning, Östersund
 
20 november Inspirationskväll om aktiv och modern fiskevattenförvaltning, Strömsund
 
21 november Inspirationskväll om aktiv och modern fiskevattenförvaltning, Sveg
 
27 november Inspirationskväll om aktiv och modern fiskevattenförvaltning, Rimforsa
 
28 november Inspirationskväll om aktiv och modern fiskevattenförvaltning, Vreta Kloster