Almanackan

 
Januari 2020
 
14 januari Möte i strandskyddsutredningens expertgrupp, Stockholm
 
29 januari Möte Centralhalländska Fvof, Varberg
  
Februari 2020
 
3 februari  Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
4 februari Intressentdialog Hållbart fiske, Jordbruksverket, Stockholm
 
6 februari Rådslags- och inspirationskväll Dalarna, Leksand
 
12 februari Föredrag Centralförbundet för Fiskerihushållnings fiskeriområdesdagar, Stockholm
 
25 februari Möte i strandskyddsutredningens expertgrupp, Stockholm
 
27 februari Möte referensgrupp Vattenbruk, Jordbruksverket, Stockholm
 
Mars 2020
 
 
17 mars Rådslags- och inspirationskväll Blekinge, Tjurkhult
 
24 mars Rådslags- och inspirationskväll Skåne, Kävlinge
 
25 mars Möte styrgrupp förvaltningsplaner för Mälaren och Hjälmaren, länsstyrelsen Stockholm, Eskilstuna 
 
26 mars Rådslags- och inspirationskväll Halland, Veddige
 
31 mars Fiskeforum Hållbart Fiske, Stockholm
 
April 2020
 
2 april Möte strandskyddsutredningens expertgrupp, Stockholm
 
6 april Rådslags- och inspirationskväll Västmanland, Gullvalla
 
15 april Rådslags- och inspirationskväll Kalmar län, Fagerhult