Almanackan

 
Januari 2020
 
14 januari Möte i strandskyddsutredningens expertgrupp, Stockholm
 
29 januari Möte Centralhalländska Fvof, Varberg
  
Februari 2020
 
3 februari  Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
4 februari Intressentdialog Hållbart fiske, Jordbruksverket, Stockholm
 
6 februari Rådslags- och inspirationskväll Dalarna, Leksand
 
12 februari Föredrag Centralförbundet för Fiskerihushållnings fiskeriområdesdagar, Stockholm
 
25 februari Möte i strandskyddsutredningens expertgrupp, Stockholm
 
27 februari Möte referensgrupp Vattenbruk, Jordbruksverket, Stockholm
 
Mars 2020
 
11 mars Möte Sandfjärden, Östergötland
 
12 mars Möte iFiske, Linköping
 
17 mars Rådslags- och inspirationskväll Blekinge, Tjurkhult
 
 
April 2020
 
2 april Intressentmöte möjligheter att säkra återhämtning av torskbestånd, HaV, Skypemöte 
 
21 april Intressentdialog Hållbart fiske, Jordbruksverket, Stockholm
 
28 april Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
Maj 2020
 
12 maj Möte om åtgärder i nästa havs- och fiskeriprogram, Jordbruksverket, Skypemöte
 
13 maj Möte med Övervakningskommittén för fiskerinäringen, Näringsdepartementet, Jönköping
 
25 maj Möte med samverkansgruppen för Vattenkraftens Miljöfond, Stockholm
 
26 - 27 maj Riksförbundsstämma, Tiraholm