Almanackan

 
Januari 2019
 
10 januari Möte med Ätrans Nedre Fvof och Högvadsåns Nedre Fvof, Falkenberg
 
17 januari Dialogmöte Sportfiskebranschgrupp, Stockholm
 
22 januari Möte med referensgruppen för fritidsfiske och fisketurism, HaV, Göteborg
 
28 januari KSLA högtidssammankomst, Stockholm
 
31 januari Yrkesfiskekonferens, Landsbygdsnätverket, Karlstad
 
 
Februari 2019
 
5 februari  Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
7 februari Möte med referensgruppen för vattenbruk, Jordbruksverket, Göteborg
 
19 februari Rådslags- och inspirationskväll Dalarna, Leksand