Almanackan

 
Januari 2023
 
20 januari Möte informationskampanj invasiva främmande arter,, HaV/Jordbruksverket, Digitalt möte
 
26 januari Möte samrådsgrupp de stora sjöarna, HaV, Digitalt möte
 
31 januari Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, Digitalt möte
 
 
Februari 2023
 
1 februari Workshop vattenbruket i den fysiska planeringen, Jordbruksverket, Digitalt möte
 
9 februari Möte med dialoggruppen för Vattenkraftens Miljöfond, Göteborg 
 
21 februari Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, Digitalt möte
 
23 februari Styrelsemöte iFiskevattenägarna AB, Digitalt möte
 
Mars 2023
 
2 mars Fokusgrupp Vattenbruk, Jordbruksverket, Digitalt möte
 
2 mars Rådslags- och inspirationskväll Västmanland, Bysala
 
9 mars Rådslags- och inspirationskväll Östergötland, Ryda
 
21 mars Rådslags- och inspirationskväll Blekinge, Lyckeby
 
23 mars Möte expertgrupp utredningen "Ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna", Digitalt möte
 
30 mars Rådslags- och inspirationskväll Skåne, Vittsjö
 
April 2023
 
12 april Styrelsemöte och Bolagsstämma iFiskevattenägarna AB, Digitalt möte
 
13 april Rådslags- och inspirationskväll Dalarna, Leksand
 
18 april Rådslags- och inspirationskväll Halland, Simlångsdalen
 
20 april Rådslags- och inspirationskväll Kalmar län, Allgunnen
 
21 april Fokusgrupp Yrkesfiske, Jordbruksverket, Digitalt möte
 
21 april Möte informationskampanj invasiva främmande arter, HaV/Naturvårdsverket, Digitalt möte
 
25 april Rådslagsmöte Västerbotten och Stockholm/Uppsala, Digitalt möte
 
Maj 2023
 
2 maj Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, Digitalt möte
 
9 maj Möte med Övervakningskommittén för fiskerinäringen, Digitalt möte
 
16 maj Expertgruppmöte utredning ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna, Stockholm
 
30 maj Förbundsstämma Sveriges Fiskevattenägareförbund, Stockholm