Almanackan

 
Januari 2020
 
14 januari Möte i strandskyddsutredningens expertgrupp, Stockholm
  
Februari 2020
 
4 februari  Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
4 februari Intressentdialog Hållbart fiske, Jordbruksverket, Stockholm
 
5 februari Möte med referensgruppen för vattenbruk, Jordbruksverket, Stockholm
 
6 februari Rådslags- och inspirationskväll Dalarna, Leksand
 
12 februari Föredrag Centralförbundet för Fiskerihushållnings fiskeriområdesdagar, Stockholm
 
25 februari Möte i strandskyddsutredningens expertgrupp, Stockholm