Här har vi samlat information över våra remissyttranden 2021

Bilagor:
Ladda ner filen (Remissyttrande bevarandeplan Natura 2000 område Loberget.pdf)Remissyttrande bevarandeplan Natura 2000 område Loberget.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag nya föreskrifter stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.pdf)Remissyttrande förslag nya föreskrifter stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande bakgrundsbeskrivning Genevadsåns avrinningsområde.pdf)Remissyttrande bakgrundsbeskrivning Genevadsåns avrinningsområde.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande nulägesbeskrivning Fylleån.pdf)Remissyttrande nulägesbeskrivning Fylleån.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande nulägesbeskrivning Lung-Bjurbäcksälven 108_E_2.pdf)Remissyttrande nulägesbeskrivning Lung-Bjurbäcksälven 108_E_2.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande nulägesbeskrivning Mellan Göta Älv och Bäveån.pdf)Remissyttrande nulägesbeskrivning Mellan Göta Älv och Bäveån.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande nulägesbeskrivning Idbyån m.f.l.pdf)Remissyttrande nulägesbeskrivning Idbyån m.f.l.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande vägledning att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster mm.pdf)Remissyttrande vägledning att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster mm.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande 2 ändring föreskrift SJVFS 2016 19.pdf)Remissyttrande 2 ändring föreskrift SJVFS 2016 19.pdf
Ladda ner filen (Sveriges Fiskevattenägareförbund Remissyttrande Betänkandet Havet och människan SOU 2020 83.pdf)Sveriges Fiskevattenägareförbund Remissyttrande Betänkandet Havet och människan SOU 2020 83.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändring av FIFS 2004 37 fredningsområde Gullspångsälven.pdf)Remissyttrande ändring av FIFS 2004 37 fredningsområde Gullspångsälven.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande bevarandeplan Natura 2000 område Hovgårdsån.pdf)Remissyttrande bevarandeplan Natura 2000 område Hovgårdsån.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2021 13.pdf)Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2021 13.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Analys och förslag miljöanpassningar Mellan Göta Älv och Bäveån.pdf)Remissyttrande Analys och förslag miljöanpassningar Mellan Göta Älv och Bäveån.pdf
Ladda ner filen (Sveriges Fiskevattenägareförbund Remissyttrande SOU 2021 60.pdf)Sveriges Fiskevattenägareförbund Remissyttrande SOU 2021 60.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Analys och förslag miljöanpassningar kustavrinningsområden.pdf)Remissyttrande Analys och förslag miljöanpassningar kustavrinningsområden.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Analys miljöanpassningar Rolfsån.pdf)Remissyttrande Analys miljöanpassningar Rolfsån.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2016 19.pdf)Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2016 19.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande nya föreskrifter och allmänna råd om registrering m.m. avseende djurhälsa.pdf)Remissyttrande nya föreskrifter och allmänna råd om registrering m.m. avseende djurhälsa.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändrade bestämmelser fiske kusten Östersjön.pdf)Remissyttrande ändrade bestämmelser fiske kusten Östersjön.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Nationell strategi skydd vattenaknutna natur- och kulturmiljöer.pdf)Remissyttrande Nationell strategi skydd vattenaknutna natur- och kulturmiljöer.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Västerhavet.pdf)Remissyttrande förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Västerhavet.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Egentliga Östersjön.pdf)Remissyttrande förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Egentliga Östersjön.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag nya föreskrifter om att sätta ut eller flytta fisk.pdf)Remissyttrande förslag nya föreskrifter om att sätta ut eller flytta fisk.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Åtgärdsprogram för tumlare.pdf)Remissyttrande Åtgärdsprogram för tumlare.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Betänkandet En samlad djurhälsoreglering.pdf)Remissyttrande Betänkandet En samlad djurhälsoreglering.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Partnerskapsöverenskommelsen 2021 - 2027.pdf)Remissyttrande Partnerskapsöverenskommelsen 2021 - 2027.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till ändring av SJVFS 1995 -125.pdf)Remissyttrande förslag till ändring av SJVFS 1995 -125.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändrade regler för fiske efter ål i havet.pdf)Remissyttrande ändrade regler för fiske efter ål i havet.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.pdf)Remissyttrande uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Åtgärdsprogram för vimma och id.pdf)Remissyttrande Åtgärdsprogram för vimma och id.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändrade bestämmelser för fiske av lax i Östersjön.pdf)Remissyttrande ändrade bestämmelser för fiske av lax i Östersjön.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Betänkandet Tillgängliga stränder.pdf)Remissyttrande Betänkandet Tillgängliga stränder.pdf
Ladda ner filen (Synpunkter MKB Havs-, fiskeri och vattenbruksprogram 2021-2027.pdf)Synpunkter MKB Havs-, fiskeri och vattenbruksprogram 2021-2027.pdf