Här har vi samlat information över våra remissyttranden 2019

Bilagor:
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft.pdf)Remissyttrande förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag om ändringar för fiskelicens mm.pdf)Remissyttrande förslag om ändringar för fiskelicens mm.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till förvaltningsplan för skarv i Stockholms län.pdf)Remissyttrande förslag till förvaltningsplan för skarv i Stockholms län.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till ny föreskrift (SJVFS 2019 30) om avgifter för offentliga kontroller.pdf)Remissyttrande förslag till ny föreskrift (SJVFS 2019 30) om avgifter för offentliga kontroller.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till nya föreskrifter om hantering av signalkräfta.pdf)Remissyttrande förslag till nya föreskrifter om hantering av signalkräfta.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2014 4.pdf)Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2014 4.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.pdf)Remissyttrande Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Viktiga vattenfrågor i Bottenvikens vattendistrikt.pdf)Remissyttrande Viktiga vattenfrågor i Bottenvikens vattendistrikt.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Viktiga vattenfrågor i Bottenhavets vattendistrikt.pdf)Remissyttrande Viktiga vattenfrågor i Bottenhavets vattendistrikt.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande översyn av områden av riksintresse för yrkesfisket.pdf)Remissyttrande översyn av områden av riksintresse för yrkesfisket.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande revidering av HVMFS 2013 19 och HVMFS 2017 20.pdf)Remissyttrande revidering av HVMFS 2013 19 och HVMFS 2017 20.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Åtgärdsprogram för flodnejonöga.pdf)Remissyttrande Åtgärdsprogram för flodnejonöga.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande PM Förbättrat genomförande miljöansvarsdirektivet.pdf)Remissyttrande PM Förbättrat genomförande miljöansvarsdirektivet.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag fiskefredningsområden på kusten Östergötland.pdf)Remissyttrande förslag fiskefredningsområden på kusten Östergötland.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande kustfiskebestämmelser Västernorrland mm.pdf)Remissyttrande kustfiskebestämmelser Västernorrland mm.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till havsplaner.pdf)Remissyttrande förslag till havsplaner.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2016 19.pdf)Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2016 19.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande föreskriftsförändringar om förbudsperiod fiske efter ål i havet.pdf)Remissyttrande föreskriftsförändringar om förbudsperiod fiske efter ål i havet.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande FIFS 2004 37 Ljungan och Ume-Vindelälven.pdf)Remissyttrande FIFS 2004 37 Ljungan och Ume-Vindelälven.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande föreskriftsförändringar om fiske av lax i Östersjön.pdf)Remissyttrande föreskriftsförändringar om fiske av lax i Östersjön.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Åtgärdsprogram för sällsynta kransalger.pdf)Remissyttrande Åtgärdsprogram för sällsynta kransalger.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande plattform grön infrastruktur Blekinge län.pdf)Remissyttrande plattform grön infrastruktur Blekinge län.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till ändring av FIFS 2004 36 inrättande fredningsområde Värmdö kommun.pdf)Remissyttrande förslag till ändring av FIFS 2004 36 inrättande fredningsområde Värmdö kommun.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Ålplan Viskan underlag för ändrad utsättningsstratefgi.pdf)Remissyttrande Ålplan Viskan underlag för ändrad utsättningsstratefgi.pdf