Här har vi samlat information om våra remissyttranden under 2018

Bilagor:
Ladda ner filen (Remissyttrande revidering av HVMFS 2012 18.pdf)Remissyttrande revidering av HVMFS 2012 18.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Åtgärdsplan för havsnejonöga.pdf)Remissyttrande Åtgärdsplan för havsnejonöga.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Naturvårdsverkets skrivelse om LIS.pdf)Remissyttrande Naturvårdsverkets skrivelse om LIS.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förvaltningsåtgärder gädda inom Blekinges kustområden.pdf)Remissyttrande förvaltningsåtgärder gädda inom Blekinges kustområden.pdf
Ladda ner filen (Yttrande Utpekande av riksintresse energiproduktion - vattenkraft.pdf)Yttrande Utpekande av riksintresse energiproduktion - vattenkraft.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till förordning KOM (2018) 368.pdf)Remissyttrande förslag till förordning KOM (2018) 368.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Ändring och utvidgning av naturreservatet Utklippan.pdf)Remissyttrande Ändring och utvidgning av naturreservatet Utklippan.pdf
Ladda ner filen (Synpunkter förslag till MKN gällande kraftigt modifierade vatten pga vattenkraft.pdf)Synpunkter förslag till MKN gällande kraftigt modifierade vatten pga vattenkraft.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande EU-kommissionens förslag till förordning Havs- och fiskerifonden.pdf)Remissyttrande EU-kommissionens förslag till förordning Havs- och fiskerifonden.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag komplettering av Helcom- och Ospar MPA.pdf)Remissyttrande förslag komplettering av Helcom- och Ospar MPA.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till inrättande av fredningsområden på Öland.pdf)Remissyttrande förslag till inrättande av fredningsområden på Öland.pdf
Ladda ner filen (Synpunkter förslag till havsplaner.pdf)Synpunkter förslag till havsplaner.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till hanteringsprogram för signalkräfta.pdf)Remissyttrande förslag till hanteringsprogram för signalkräfta.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande vägledningar för statusklassificering av ytvatten.pdf)Remissyttrande vägledningar för statusklassificering av ytvatten.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande revidering av HVMFS 2013 19.pdf)Remissyttrande revidering av HVMFS 2013 19.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande EU-kommissionens förslag till plastdirektiv.pdf)Remissyttrande EU-kommissionens förslag till plastdirektiv.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till ändring SJVFS 2016 19.pdf)Remissyttrande förslag till ändring SJVFS 2016 19.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändring FIFS 2004 36 förbudsperiod ålfiske i havet.pdf)Remissyttrande ändring FIFS 2004 36 förbudsperiod ålfiske i havet.pdf
Ladda ner filen (Synpunkter Ekosystembaserad fiskförvaltning.pdf)Synpunkter Ekosystembaserad fiskförvaltning.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till ändring av föreskrifterna för kustfisket efter lax.pdf)Remissyttrande förslag till ändring av föreskrifterna för kustfisket efter lax.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till ändring föreskrift (SJVFS 2011 30) om avgifter för vissa kontroller.pdf)Remissyttrande förslag till ändring föreskrift (SJVFS 2011 30) om avgifter för vissa kontroller.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2016 19.pdf)Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2016 19.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande rapporten Samråd om inledande bedömning 2018.pdf)Remissyttrande rapporten Samråd om inledande bedömning 2018.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Ett land att besöka SOU 2017 95.pdf)Remissyttrande Ett land att besöka SOU 2017 95.pdf