Regionen Skaraborg karakteriseras av olika naturtyper från skogs- och bergsområden till jordbruksbygder med grundare och näringsrikare vatten. Området ligger mellan Vänern och Vättern och därmed har vi vattendelare så att vissa vatten är kopplade till sydöstra avrinningsområdet medan huvuddelen tillhör västra avrinningsområdet.

Typiska fiskarter är Gädda, Abborre, Gös och flera typer av vitfisk. Mindre bestånd av asp finns bl.a. i Viken. Kräftor i huvudsak signalkräfta finns i de flesta vattnen. I Unden finns även Storröding, Öring och tre arter av sik. Öring finns även i några andra sjöar. I några kortfiskevatten finns öring och regnbåge utplanterade. Några sjöar som Lången har ett ålbestånd. I området finns flera bra gösvatten som t.ex. Viken, Ymsen och Lönnern m.fl.

Förbundets verksamhet

Skaraborgs Fiskevattenägareförbund är en intresseorganisation för Skaraborgs fiskevattenägare och fiskevårdsområden. Förbundet bildades 1986.

De sjöar som ingår är idag Unden, Viken, Örlen, Kyrksjön, Bottensjön, Vristulven, Lången, Lönnern, Ymsen, Karstorpssjön, Gårdsjö kortfiskevatten, Stråkern, Mullsjön, Hökensås Kortfiskevatten samt några vattendrag som Flian, Nossan och Tidans vattenvårdsförbund.

Förbundet skall företräda och bevaka medlemmarnas intressen på riksnivå via riksförbundet.

Förbundet arrangerar träffar där olika intressen belyses genom presentationer av föreläsare, kursverksamhet och fältstudier. Belysa pågående projekt för turism och fiske- och biotopvård och sprida kunskap till övriga medlemmar.

Vi några tillfällen har det bedrivits fisketillsynskurser och förbundet har också haft sammankomster för fisketillsyningsmän för att fördjupa kunskapen och lära av varan.

Förbundet anordnar 2- 4 träffar per år och fokuserar på fiske- och biotopvård.

Medlemmar

Av Sveriges Fiskevattenägareförbunds medlemmar tillhör Fiskevårdsområdesföreningar och 3 företag geografiskt Skaraborgsområdet.

Klicka för att gå vidare till fiskevårdsområdesföreningar som du vill ha mer information om.

Styrelse och kontaktpersoner

Ordförande
Gunnar Bohlin
Åsebol, Nuttebo
548 74 GÅRDJÖ
Tel. 0506-440 30;  0705-21 62 13
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vice Ordförande

Kent Karlsson
Ebbanäsvägen 5
546 72 MÖLLTORP
Tel 0706-60 23 22
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sekreterare

Leif Wik
Viken Sjöbacka
543 94 TIBRO
Tel. 0706-76 14 76
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kassör
Inga-Lill G. Abrahamsson
Södra Kvarngatan 5
521 45 FALKÖPING
Tel 0515-803 61; 0702-16 40 25
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ledamot
Arne Olofsson
Häggeboda
695 97 TIVED
Tel 0584-47 40 47; 0705-47 40 47
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ledamot
Birgitta Carlander
Karlsfors Gård 1
540 17 LERDALA
Tel. 0511-803 79; 0706-68 02 84
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ledamot
Per Karlsson
Hökensås Sportfiske AB
Håkängen
522 91 Tidaholm
Tel. 0502-230 00; 0708-39 16 16
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ledamot
Fredrik Andersson
Tengene Plan 10
46792 Grästorp
Tel. 0706-235240
epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Ledamot
Jan Hassel
Pipemossen 1
547 92 Gullspång
Tel. 0506-360 00; 0705-33 62 90
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ledamot
Lars Lindqvist
Åhult Fredkulla
540 16 Timmersdala
Tel. 0511-81785; 0730-678908
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.