Sveriges Fiskevattenägareförbund öppnar nu sin nya hemsida vilken är modernare och har bättre funktioner än den vi lämnar. Här hittar du nyheter och information från vårt förbund och våra associerade länsförbund och distrikt. Sorterat på län eller länsförbund finns också hemsidor för flera av våra medlemsföreningar med allmän information om föreningens fiskevatten och utbud av fiskemöjligheter. Om föreningen har en egen hemsida leder en länk vidare till denna hemsida. Föreningar som saknar egen hemsida eller ännu inte skapat en hemsida under vår portal ligger endast ute med kontaktuppgifter och karta över berörda fiskevatten. Successivt kommer vi att jobba vi för att göra medlemsavdelningen mer komplett.

Hemsidan har utvecklats av vår samarbetspart Jighead AB (iFiske). Samarbetet innebär att våra medlemsföreningars sidor även är synliga på iFiskes hemsideportal. 

 

 

Utgivningsdag för nr 2 2016 av Våra Fiskevatten är den 19 maj

Nummer 2 av Våra Fiskevatten innehåller både intervjuer med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och med ordföranden för den parlamentariska landsbygdskommittén, Johan Persson. Nedslag görs också i verkligheten hos halländska fiskevattenägare som tampas med strandskyddsregler som hindrar utvecklingen av småskalig fisketurism på landsbygden. I reportage skildras ansträngningarna att bilda ett nytt fiskevårdsområde för sjöar Tjurken och Kalven i gränstrakterna mellan Småland och Blekinge. Numrets tema är Fri fiskvandring i Motala Ström med mycket gedigna och heltäckande reportage om visionen och ansträngningarna att ge vandrande fiskarter fri passage i olika grenar av avrinningsområdet. 

Prenumerera på Våra Fiskevatten

Prenumerationspris: 350 kr, Grupprenumeration: 300 kr, Grupprenumeration medlemmar: 225 kr

För beställning av prenumeration kontakta :

Thomas Lennartsson, Tel: 0702-708324, Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Under februari remitterade Jordbruksverket förslaget till strategi för svenskt yrkesfiske ”Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat”. Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten delar på ansvaret för strategin som blev klar i slutet av april.  

I vårt remissyttrande pekar vi på att strategin i allt för stor utsträckning utelämnar det småskaliga yrkesfiske som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt i sjöar, kust och skärgård. Ett yrkesmässigt fiske som i flertalet fall är lokalt förankrat, långsiktigt hållbart, genererar mycket samhällsnytta och dessutom har stor utvecklingspotential på landsbygden. Vi är inte heller fullt nöjda med strategins beskrivning av den svenska fiskerättsliga plattformen. Vi tycker att den delvis är otydlig och summarisk och vi kan skönja en glidning mot att förminska den enskilda fiskerättens betydelse för näringsverksamhet och långsiktigt uthållig förvaltning. Vi ser det som ett rimligt grundkrav för ett nationellt dokument att det i klarspråk beskriver landets rådande fiskerättsliga- och förvaltningsmässiga förhållanden. Dessutom är en tydlig beskrivning främjande för folkbildningen. Vårt remissvar finns här nedan som pdf.