Tony Forsberg från Johannishus i Blekinge har utsetts till ny förbundsdirektör för Sveriges Fiskevattenägareförbund. Han tillträder tjänsten efter den avgående förbundsdirektören Thomas Lennartsson som kommer att jobba kvar på förbundet som projektansvarig för bland annat fiskerätt.se fram till sin pension 2024.

- Det känns jätteinspirerande att få leda och att fortsätta utveckla ett så väl fungerande och väl skött förbund som Sveriges Fiskevattenägareförbund. Förbundet ligger långt fram i många frågor som är strategiskt viktiga för landets fiskerättsägare, och har dessutom ett starkt och förtroendeingivande varumärke i "branschen". Och med den växande naturturismtrenden som vi har idag i landet, så ser jag stora möjligheter till att fortsätta att utveckla våra enskilda fiskevatten och därmed skapa större lönsamhet för er som äger och förvaltar enskilda fiskevatten. Något som jag hoppas att jag kan bistå med genom mina erfarenheter, säger Tony Forsberg.

Tony arbetar idag hos landets största fiskevattenägare, Sveaskog, som chef för ett av världens mest kända sportfiskedestinationer - Mörrums Kronolaxfiske. Förutom det så har Tony arbetet i ledande befattningar såväl civilt som inom Försvarsmakten och sitter i riksförbundets styrelse på skogsindustriernas mandat.

- Jag är glad över att vi lyckats rekrytera Tony till nu förbundsdirektör. Han har en bred erfarenhet av att driva ett sportfiskevatten, och där arbeta med allt från att driva utvecklingen av fiskedestinationen till att arbeta med hållbarhet och återställningar för att skapa ett levande vatten över tid, säger Mats Halling, ordförande i förbundsstyrelsen.  

Tony Forsberg är 56 år och han tillträder sin nya tjänst 15 juni.

Nummer 1 av Våra Fiskevatten utkommer den 16 februari

Årets första nummer innehåller flera reportage som belyser den allt mer striktare tillståndsgivningen för utsättning av fisk och där framförallt flera föreningar i Värmland, däribland Nyckelvattnets fvof, har råkat i kläm. Problematiken med fördvärgade bestånd av signalkräftor och där hanteringsprogrammets regelverk förbjuder fångst av signalkräftor vilket omöjliggör gallring som förvaltningsåtgärd behandlas i reportage från Barkensjöarnas fvof och Vättern. Vi gör också ett nedslag i Dalarna där fiskerättsägarna runt Siljan efter många års kamp mot kraftbolagen nu får till stånd fiskvägar och andra åtgärder som kan rädda Siljansöringen.  I reportage från Lyckebyåns fvof behandlas föreningens fiskevårdsarbete och hur man framgångsrikt har lyckats föryngra styrelsen. Vi besöker även Färnebofjärdens fvof i Gävleborgs län som nyligen blivit medlem i Sveriges Fiskevattenägareförbund. Slutligen får vi träffa tre vd:ar för Boxholms skogar som berättar hur man tacklat förvaltningen av och utvecklat bolagets fiskevatteninnehav. Hans Hellberg är från och med årsskiftet ny redaktör för tidskriften efter Lars Krögerström.  

Sveriges Fiskevattenägareförbund söker förbundsdirektör

Då vår nuvarande förbundsdirektör går i pension söker vi en ny förbundsdirektör för tillsvidareanställning med tillträde under våren 2023.

Om förbundet

Sveriges Fiskevattenägareförbund är rikstäckande intresseorganisation för landets ägare och förvaltare av enskilda fiskevatten. Sveriges Fiskevattenägareförbund har direktanslutna medlemmar i hela landet, bland annat över 600 fiskevårdsområdesföreningar. I medlemskåren finns även många kust- och insjöfiskare, vattenbrukare och fisketurismföretagare som bedriver näringsverksamhet med stöd av fastigheternas enskilda fiskerätt. Förbundets värdegrund är att ägandet är den bästa förutsättningen för att den begränsade resursen fiskevatten ska nyttjas uthålligt, men där ägandet också innebär ett tydligt ansvar. Förbundets uppdrag är att arbeta för en stark äganderätt, för ett ansvarsfullt och engagerat ägande och för att resursen fiskevatten ska öka i värde.

Förbundets kärnverksamhet utgörs av näringspolitisk bevakning, medlemsrådgivning och medlemsservice och föreningsadministration. Förbundsdirektören arbetar med att möta dessa behov från medlemmarna och omvärlden.

Förbundsdirektörens huvuduppgift är att arbeta för att Sveriges Fiskevattenägareförbund ska vidmakthålla och utveckla nuvarande medlemsservice och medlemsnytta samt förbli en respekterad organisation på den nationella arenan.

Förbundet ska utveckla sin roll som rikets drivande organisation i frågor som gäller förvaltning, vård och utveckling av enskilt ägda fiskevatten. Vidare ska vi ska upprätthålla vår position på den nationella arenan som självklar talesperson för landets fiskerättsägare.

I förbundsdirektörens arbetsuppgifter ingår bland annat att:

 • på uppdrag av förbundsstyrelsen ansvara för verksamheten
 • fortlöpande bevaka näringspolitiska frågor, kommunicera och samverka med myndigheter, departement, regering, riksdag, media samt relevanta landsbygds- och fiskeorganisationer, svara på remisser och delta i relevanta arbetsgrupper och möten
 • folkbilda om den enskilda fiskerätten och uppmuntra initiativ som främjar förvaltning, vård och utveckling av fiskevatten som produktionsmedel och landsbygdsresurs
 • ansvara för service och bred rådgivning till medlemmarna inom bland annat lokal förvaltning, fiskerätt, fiskeribiologi, fiskevård och utveckling av enskilda fiskevatten.
 • planera, bjuda in till och arrangera årliga rådslags- och inspirationsmöten samt regelbundna nationella sammankomster och konferenser.
 • ansvara för budget, budgetarbete och budgetuppföljning
 • kommunicera internt och externt genom tal och skrift
 • vara personalansvarig och ansvarig för förbundets kanslist samt avtals- och kontaktansvarig för förbundets övriga resurspersoner och samarbetspartners
 • ha ett övergripande ansvar för förbundets tidskrift Våra Fiskevatten
 • verkställa arbetsuppgifter kopplade till förbundets dotterbolag

Det är en möjlighet för dig som har:

 • Utbildning på högskolenivå med inriktning mot fiskevård eller inom övriga relevanta områden som berör förbundets verksamhet
 • Bred erfarenhet av olika verksamhetsområden inom fisket och fiskevårdande arbete
 • God kännedom om svensk fiskförvaltning, fiskerinäring och fiskerilagstiftning
 • Goda kunskaper om enskild fiskerätt och förvaltningsformer för enskilda fiskevatten
 • God förmåga att förmedla kunskaper och erfarenheter i både tal och skrift

Det är en fördel om du har:

 • Erfarenhet av ägarrättsliga frågor
 • Lyhördhet för medlemmars behov
 • Erfarenhet av administrativt arbete i en mindre organisation
 • Lätt för att ta kontakter och skapa relationer
 • Kontakter inom svensk fiskeförvaltning
 • Erfarenhet av att leda andra

Befattningen är en tillsvidareanställning. Tillträde under våren 2023.

Placeringsort kan diskuteras, idag är kansliet beläget i Halmstad.

Vi frågor kontakta:    Styrelseledamot Olle Bergfors 070-592 14 57
                                 Styrelseledamot Lars Emilsson 070-568 11 85
                                 Ordförande Mats Halling 070-549 10 69

Frågor kan även besvaras av nuvarande förbundsdirektör Thomas Lennartsson 070-270 83 24.

Skicka ansökan med personligt brev och cv till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 30 januari. Vi behandlar ansökningarna löpande.

Läs mer om vår verksamhet på www.vattenagarna.se

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst. 

Läs hur vi behandlingar dina personuppgifter www.vattenagarna.se/personuppgiftspolicy