Fästereds SFF

Fästereds Samfällighetsförening är ägare till båtramp och intilliggande brygga vid Fästeredssund. En säsongsavgift tas ut för nyttjande av dessa. Avgiften går till drift och underhåll för att kunna hålla rampen öppen samt till vägavgift och hyra av parkeringsplats. 

Förtöjning vid bryggan är endast tillåten i samband med nyttjande av rampen samt vid av- och pålastning.

Avgiften täcker även tillfällig parkering på anvisad plats.

Vi uppmanar till försiktighet vid lågvatten på grund av hög kant vid rampens slut.

All användning av ramp och brygga sker på egen risk.

Tack!

Fästereds Samfällighetsförening

 

Kontaktperson

Stephan Johansson
Fästered 150
523 62  Vegby

0733-869869
 

Fästereds SFF

Län: Västra Götalands län
Kommun: Ulricehamn

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Rampavgift (100 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-fastereds-sff.htm

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil