Överlida FVOF

Länsstyrelsen kallade år 1984 representanter för de största sjöarna i Högvadsåns vattensystem till ett möte på Överlida Hotell, med syfte att bilda ett fiskevårdsområde med alla vatten norr om Hallandsgränsen tillhörande detta system. En interimsstyrelse bildades för att driva frågan vidare. Föreningen fick namnet Överlida FVO. Interimsstyrelsen ansökte 1986 till Länsstyrelsen om att bilda ett fiskevårdsområde.

Syftet med föreningen är att tillvarata fiskrättsinnehavarnas intressen, bedriva fiskvård och inte minst att göra våra vatten tillgängliga för allmänheten. Målet är att även i framtiden ska alla kunna fiska i våra sjöar, ung som gammal!

Hallången, Stora Djupasjön, Mjöasjön, Bredasjön

Samtliga vatten inom fiskevårdsområdet:
Stora Hallången, Lilla Hallången, Stora Djupasjön, Mjöasjön, Bredasjön

Vi erbjuder bra fiske för ett stort antal arter med tyngdpunkt på gädda, abborre och mört. Utsättning av gös har skett i Mjöasjön, Stora Hallången och Lilla Hallången. Ett bestånd av blåsik förekommer i samtliga sjöar utom Bredasjön.

Möjlighet att lägga i båt finns i Stora Hallången, Lilla Hallången, Stora Djupasjön och Mjöasjön.
Båt finns att låna i Stora Hallången, Lilla Hallången och Bredasjön utan extra kostnad. Kontakta Bengt Jacobsson 073-0446048

Välkomna att njuta av såväl fiske som natur i våra vatten!

Län: Västra Götalands län
Kommun: Svenljunga

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (50 kr)
24h.
Veckokort (125 kr)
7 dygn.
Årskort (300 kr)
365 dagar. Familjeårskort.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-hallangen-stora-djupasjon-mjoasjon-bredasjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Joel Bengtsson
0762 - 18 98 24

Hemsida

http://overlidafvo.se/index.html

PDF

Ladda ner PDF-fil