Luhrsjöns FVOF

Föreningen skall arbeta för att bevara de naturvärden som finns i och kring Luhrsjön och vidtaga de åtgärder som krävs för att skydda och förbättra dessa.

Styrelsen arbetar för Luhrsjöns bästa och tar gärna emot idéer och förslag som kan vara till gagn för oss alla kring vår härliga sjö. Hör gärna av dig till någon av oss ifall du bär på någon fråga som du vill dryfta.

Luhrsjön

ÅRSMÖTE 2024-03-27 KL 19:00 i FARSTORPS BYGDEGÅRD -Alla fiskerättsägare är hjärtligt välkomna!

Luhrsjön ligger i ett naturskönt område i norra Skåne mellan Hästveda och Farstorp ca 20 km norr om Hässleholm vid riksväg 23. Sväng av i Hästveda och kör mot Farstorp-Bjärnum så hittar du rätt!

Här finns bland annat: abborre, benlöja, braxen, björkna, gädda, gärs, gös, mört, ruda, sarv, sutare, siklöja, ål och kanske annat som lurar i djupet.
Luhrsjön har ett maxdjup på ca 12 meter och ett medeldjup på 3,9 m.
Strandlinjen är 13,6 km och ytan är på 3,43 kvadratkilometer och den befinner sig 55 meter över havet.
Båtisättnings-ramp finns vid Bubbarps-badet vid Luhrsjöns västra ände.

Luhrsjöbadets camping och servering vid sjöns östra ände har båtuthyrning, dock ej i fiskevårdsområdets regi (säsongsöppet).

Största inrapporterade gädda senaste åren vägde 11,2 kg och var 116 cm.
Största inrapporterade gös senaste åren vägde 9,2 kg och var 96 cm.
Hör av er till oss om ni fångar nåt trevligt värt att rapportera. Vi premierar största dokumenterade fångsten varje år med ett årskort för nästa år! Hör även gärna av er om andra tankar och funderingar om sjön.

Välkomna!

Län: Skåne län
Kommun: Hässleholm

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (50 kr)
Veckokort (100 kr)
Årskort (300 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-luhrsjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Ordförande:
Kim Pettersson
0705 - 50 37 82

Vice ordförande:
Kristofer Brännström
0734 - 34 47 40

Mailkontakt till fiskevårdsområdet:
luhr.fvof@gmail.com

Båtuthyrning:
Luhrsjöbadens Servering o Camping

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil