Lagan FVOF (Hamneda-Traryd)

1988 skapades fiskevårdsområdet. Flera hundra fiskerättsinnehavare upplät fiskeskötseln till den nya föreningen.
Styrelsen kallar till offentligt årsmöte varje vår genom annonsering i den lokala tidningen.

Lagan och Trarydsdammen

Vårt vackra ca två mil långa vatten kan sägas vara indelat i tre olika förutsättningsområden.

I norr rinner vattnet fort över hårda och steniga bottnar. Här trivs både öring och regnbåge samt allas vår gädda. Då denna del är lite svårtillgänglig är därför tillgången på grov fisk stor här.

Vattnet övergår sedan i en underskön stilla flytande å med lite mjukare botten. Här lever sedvanliga arter i stort antal. God tillgång på gös i åns flertal "djuphål", gädda och aborre håller sig i huvudsak till de grundare delarna.

I söder, vid "Flobodaforsen" rinner nu ån ut i Trarydsdammen. Ett sex kilometer långt vattenmagasin, bildat 1946 då kraftverksdammen i Traryd stod färdig. Magasinet bjuder på alla typer av bottenförhållanden och djupvariation, allt från stöveldjup ner till nära tjugo meter där vattnet är som djupast. Alla vattnets förekommande arter går att finna här i söder. Rapporter om grova fångster är vanliga.

Välkomna!

Län: Kronobergs län
Kommuner: Ljungby, Markaryd

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (50 kr)
Veckokort (200 kr)
Årskort (500 kr)
Årskort pensionär (400 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-lagan-och-trarydsdammen.htm

Allmänhetens kontaktperson

Sven Jansson
svejan54@gmail.com

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil