Sjöatorpasjön och Moasjöns FVOF

Sjöatorpasjöns och Moasjöns fiskevårdsområdesförening bildades 1985 och föregicks av fiskevårdsförening som var verksam under perioden 1938-1985. Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

Sjöatorpasjön och Moasjön

Sjöatorpasjön och Moasjön ingår i Mörrumsåns vattensystem. Moasjön avrinner till Sjöatorpasjön som avrinner till sjön Salen genom Skaddeån. Flera bäckar rinner ut i de båda sjöarna, det största tilloppet kommer från Älganäsasjön. Sjöarna är relativt näringsfattiga och omgivningen domineras av barrskog med mindre inslag av odlad jord och ängsmark.  

Sjöarna är relativt grunda och steniga med beräknat medeldjup på 1 m och maxdjup på 3,5 m. Djupkarta finns. Vid Hjortsberga samhälle finns en vacker strandpromenad som följer Sjöatorpasjöns östra strand där det också finns bryggor, grillplatser och informationsskyltar. Stränderna är sandiga och steniga men övergår i långsluttande dybotten.

Fisketävling! 1apri 2023 - 15 februari 2024 för mer information se pdf under "Filer för nedladdning" 

Län: Kronobergs län
Kommun: Alvesta

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (60 kr)
Veckokort (180 kr)
Årskort Kalenderår (250 kr)
Årskort Kalenderår Familj (350 kr)
Familjekort gäller för maximalt två (2) vuxna med deras egna barn. Som barn räknas man till och med man fyllt 17 år. Familjekort gäller enbart de familjemedlemmar som bor hemma och för ett boende på samma bostadsadress.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-sjoatorpasjon-och-moasjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Lennart Svensson
0734 - 02 09 07
Lennartsvensson1964@gmail.com

Hemsida

https://www.hjortsberga.se/sjoatorpsjon-moasjons-fiskevardsomrade/

PDF

Fisketävling 2023 - 2024