Hönshyltefjordens nya FVOF

Hönshyltefjordens nya fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i Hönshyltefjorden.

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till allmänheten.

Vegetationen i Åsnen är generellt måttlig, påträffas i sjöns grunda fjordar och domineras av bladvass, säv och näckrosor.

Hjälp oss i vårt arbete mot SJÖGULL!
https://www.ifiske.se/pdf/190/Sjogull_folder_2018.pdf

Hönshyltefjorden m fl vatten

Hönshyltefjordens FVOF består av Hönshyltefjorden, Granödammen och en liten del av Mörrumsån, samt Kuppersjön, Kuppergylet och Hönshyltegöl.

Sjöarna är fiskrika med många arter som gädda, abborre, gös, mört, björkna, sutare, benlöja, brax, sarv, lake, ål och sandkrypare.

Medeldjupet i sjön är 2,5m och som djupast 16m. Ytan är ca: 500ha.

Det finns 2 st sjösättningsramper, en i Hönshyltefjorden och en i Granödammen.

Djupkartor finns att köpa hos Bengtssons järnhandel samt ICA i Ryd. Fiskekortet gäller även för ett 60-tal mindre sjöar i Almundsryds östra FVOF som är belägna söder om Ryd. I dessa sjöar finns de vanligaste fiskarterna som gädda, abborre och brax.

Följande sjöar inom Almundsryds östra FVOF gäller även för detta fiskekort:
Hössjön, Kalvsjön, Svarte gyl, Srora Askegylet, Lilla Askegylet, Fryksjön, Svalegyl, Hjortagylet, Gårdgylet, Bökegyl, Blå gylet, Hättegyl,Trollgölen, Väjlagölen, Dammen, Drevån, Stensjön, Södrasjön, Drevsjön, Väjlen, Grässjön, Galne gyl, Övre Långasjön, Nedre Långasjön, Flysjön, Södra Gårdsjön, Norra Gårdsjön, Gäddegylet, Kroksjön, Sutaresjön, Olofsbolssjön, Smedsjön, Akaklagyl, Tattargylet, Kopparhäjegyl, Abborragyl, Ällsjön, Karshultasjön, Gropgylet, Åmadgylet, Järnemålasjön, Görgeshultsjön, Stomsjön, Enskäppagyl, Tvåskäppagylet, Grönegyl, Björngylet, Birkesjön, Norra Svansjön, Hjortagylet, Kringlegyl, Samlagylet, Skillnegylet, Lommagyl, Skärsjön, Togylet, Torstensmålasjön samt Bjällersjön.

Län: Kronobergs län
Kommun: Tingsryd

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (125 kr)
Veckokort (250 kr)
7 dygn.
Månadskort (375 kr)
31 dagar.
Årskort (500 kr)
365 dagar.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-honshyltefjorden-m-fl-vatten.htm

Allmänhetens kontaktperson

Ronni Nilsson
ronni@vrangaboke.se
0477 - 250 76

Hemsida

Saknas

PDF

Varning för sjögull