Vasen m fl sjöars FVOF

Vasen, Hacksjön m fl sjöar

Fiskevårdsområdet omfattar sjöarna:
Vasen, Hacksjön, Knäsjön, Göljösagölen, Linnehultagölen samt delar av tlllrinnande och frånrinnande vatten, främst Ronnebyån från Ånäs dammluckor vid utloppet av Rottnen till Ronnebyåns utlopp i Veden samt del av Veden, östra delen.

Parkeringsplats och båtiläggningsplatser finns vid Vasen Södra, (intill landsvägen), Vasen Norra i Hult, Göljåsagölen (2,5 km väster om Linnehult), samt Hacksjön (västra delen).

Län: Kronobergs län
Kommun: Lessebo

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (50 kr)
Veckokort (200 kr)
Årskort (400 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-vasen-hacksjon-m-fl-sjoar.htm

Allmänhetens kontaktperson

Ingegärd Widerström 
0705 - 27 91 44
0478 - 190 01
ingegard@wilark.se

Fredrik Falk
sodrevik@gmail.com

Hemsida

Saknas

PDF

Karta Vasens FVOF