Hängasjöns FVOF

Hängasjöns FVOF är en aktiv förening som använder intäkter från fiskekortsförsäljningen till åtgärder såsom inplantering av fisk och iordningställande av vasar etc.får ej lov av länstyrelsen att sätta ut mer gös !! så var noga med att släppa tillbaks de under 40 cm och de över 65 cm annars försvinner nog gösen 

Under de senaste årtionderna har det planterats in gös i sjön. Det har nyligen gjorts en plats för isättning av båtar.

Hängasjön

Hängasjön är beläget på gränsen mellan Ljungby och Älmhults kommuner i Kronobergs län. Hängasjön har en yta på 415 ha, max djup på 20 meter och ett medeldjup på 3,5 meter.

Hängasjön är en artrik sjö med ett flertal arter såsom abborre, benlöja, björkna, braxen, faren, gers, gädda, gös, lake, mört, siklöja samt ål. Inplantering av gös under de senaste årtionderna har gett ett lyckat resultat och gjort att gösfisket i Hängasjön har blivit populärt bland sport och fritidsfiskare. Gösen har minskat mycket de senaste åren mycket beroende på stort fisketryck.

OBS! Ny rekommendation minimimått gös 45 cm och maximått 65 cm.

Län: Kronobergs län
Kommuner: Ljungby, Älmhult

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (50 kr)
Veckokort (150 kr)
Årskort (400 kr)
Årskort Familj (600 kr)
Gäller för 2 vuxna familjemedlemmar boende på samma adress.
Årskort gäst (400 kr)
Kan lösas av fiskerättsägare eller Årskortsinnehavare. Är giltigt i sällskap med den som löst kortet. 1 gäst per kort, ingen begränsning av antal kort.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-hangasjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Ordförande
Jacob Malmros
Askenäs Säteri 14
343 97 Älmhult
0709 - 33 72 44

Fisketillsyningsman + sekreterare
Georg Schleuss
Askenäs lilla Askenäs 1
34397 Älmhult
0706 - 17 41 84
sm7wda@telia.com 

Kassör
Bengt Göransson
Fagerhult 15
34397 Älmhult
0702 - 58 96 45
bengtifagerhult@outlook.com

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil