Allgunnens FVOF (Högsby)

Fiskevårdsområdet fastställdes i april 1962, föregicks av ett gemensamhetsfiske från 1945.
Fisket bedrivs av delägarna enligt delaktighet efter mantal. Fiskekort får säljas.

Allgunnen (Högsby), del av Bruddesjön

Allgunnen är en sjö i östra Småland på 1310 hektar. Den ligger i södra delen av Högsby kommun och gränsar mot Nybro kommun. Sjön ingår i Alsteråns avrinningsområde. Antalet öar är 122 st med många bra ställen för strandhugg.

Sjön har god vattenkvalitet som gör att många fiskarter finns här som abborre, björkna, braxen, benlöja, gärs, gädda, gös, mört, lake, ruda, sarv, sutare, siklöja och signalkräfta. För att underlätta för turister finns det 10 st markerade vasar på sjökortet som underhålls kontinuerligt. Såväl storlom som fiskgjuse häckar i sjön.

Län: Kalmar län
Kommuner: Högsby, Nybro

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (120 kr)
1 Veckokort (400 kr)
2 Veckokort (600 kr)
4 Veckokort (800 kr)
Årskort (800 kr)
Isfiskekort (200 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-allgunnen-hogsby-del-av-bruddesjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Lars Fehling
0705 - 11 34 11
larsfehling@gmail.com

Hemsida

https://www.allgunnensfvo.se/

PDF

Ladda ner PDF-fil