Movänta FVOF

Försjön är en näringsfattig sjö med god vattenkvalite och ingår i Emåns sjösystem. Försjön är ett Natura 2000 område med höga naturvärden. Fiskevårdsföreningen vill verka för att säkerställa ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden.

Försjön

Försjön ligger i ett naturskönt område en kilometer norr om Hult samhälle öster om Eksjö. Sjön är ett Natura 2000 område med höga naturvärden.

Försjön är en djup och näringsfattig källsjö i de övre delarna av Emåns avrinningsområde. Fisket karaktäriseras av förhållandevis bra abborr- och gäddfiske. Försjön har en varierande bottenstruktur med stora variationer i djup och bottenkaraktär. Försjöns största vattendjup är uppmätt till 25,5 m och medeldjupet är 7,8 m. Stränderna är mestadels av sand och sten. Vegetationen består av glesa vassar och kortskottsväxter.

Den djupkarta som finns för nedladdning på iFiske är en äldre karta, det finns en bättre version att köpa vid Movänta Camping.Län: Jönköpings län
Kommun: Eksjö

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (60 kr)
Veckokort (300 kr)
Årskort (600 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-forsjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Torbjörn Johansson
Movänta 3
575 92 Hult
070-3139124

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil