Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat en lättillgänglig informations- och inspirationsskrift om Vattenförvaltningen och fiskevårdsområdet.

Skriften förklarar på ett populärt och pedagogiskt sätt den svenska vattenförvaltningen och olika myndigheters och organisationers roll i arbetet med att uppnå en god vattenmiljöstatus i landets sjöar och vattendrag. Med lätt tillgänglig fakta, intervjuer med myndigheter och kommuner samt reportage från verkligheten ute i Vattenråden är förhoppningen att skriften ska inspirera till ökad samverkan mellan Vattenråden och fiskevårdsområdesföreningarna.

Produktionen har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 - Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Här nedan kan du ladda ned Vattenförvaltningen och fiskevårdsområdet.