Havs-och vattenmyndigheten har nu remitterat sitt förslag till hanteringsprogram för signalkräfta. Remisstiden pågår till den 13 april.

I förslaget delas landet geografiskt upp i två områden :

1) Ett s.k. hanteringsområde för signalkräftan vilket omfattar hela landet söder om Dalälvens avrinningsområde, exklusive Älvdalens och Malungs kommun samt Öland och Gotland.

2) Området norr om Dalälven där det ska råda förbud mot fiske, transport, försäljning eller överlåtelse av signalkräfta.

Signalkräftan ska alltså enbart få fiskas, transporteras och säljas inom det definierade hanteringsområdet. Inom detta område finns också förbud att hantera signalkräftan inom ett skyddsområde för flodkräfta som bildats av länsstyrelsen eller inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat av länsstyrelsen.

Förslaget innehåller även regleringar rörande försäljning av okokta signalkräftor :

Försäljning av okokt signalkräfta, även utbjudande till försäljning eller annan form av överlåtelse av signalkräfta, oavsett om detta sker mot ersättning eller inte, föreslås endast kunna tillåtas inom hanteringsområdet för signalkräfta förutsatt att:

- Signalkräftan är längre än 10 cm mätt från kräftans pannspets till kräftans stjärtspets
- Fisket bedrivs med stöd av personlig fiskelicens
- Fisket bedrivs i näringsverksamhet med stöd av enskild rätt, inklusive arrenden

Fiskerättsägare som säljer fritidsupplevelser berörs inte om deras produkt handlar om försäljning av en besöksupplevelse "kräftfiske". Okokt signalkräfta som tas upp under ett sådant fiske ska dock hanteras utifrån ovan.

Beträffande allmänhetens kräftfiske i Vättern föreslås detta begränsas från fem till två helger.

Sveriges Fiskevattenägareförbund håller på att analysera förslaget i sin helhet och återkommer med fler kommentarer och framöver även en redovisning av vårt remissvar.

Här nedan kan du ladda ned Havs- och vattenmyndighetens förslag till hanteringsprogram för signalkräfta.