Nummerr 1 av Våra Fiskevatten utkommer den 15 februari!

Temat för detta nummer är Vattenkraftens miljövillkor, som belyses genom ett flertal artiklar. Bland annat skriver vi om att den kommande omprövningen av vattenkraften i Gullspångsälvens nedre delar kan avgöra framtiden för den akut hotade unika Gullspångslaxen. Vi skriver också om Degerfors som hoppas att de får tillbaka forsen som en gång rann igenom samhället. Vi presenterar i detta nummer Hanebo-Segersta Fvof vilka är en ny medlem från Gävleborg, och som finns i Ljusnans avrinningsområde. I detta nummer skriver vi även om att det inte fanns något undantag för gårdsbaserad fisketurism i betänkandet avseende Areella näringar vid vatten. Dock finns flera förslag som underlättar möjligheten för de areella näringarna att tillämpa undantaget från strandskyddet. Förbundets tidigare förbundsdirektör, Thomas Lennartsson, har suttit med som expert i utredningen. Thomas framhåller att utredningens förslag till författningsändring och justering av omsättningskravet och det funktionella kravet är efterlängtade och mycket bra. Thomas välkomnar att, i synnerhet det småskaliga gårdsbaserade vattenbruket, läggs till som ny näring i undantagsparagrafen. Men är starkt kritisk till att utredningens ställningstagande för fisketurism som bedrivs utifrån lantbruksfastighetens fiskevatten (gårdsbaserad fisketurism) inte föreslås att inkluderas av undantaget. Avslutningsvis så porträtteras Karin Ralsgård som är avgående ordförande för Skeingesjöns Fvof.