Sveriges Fiskevattenägareförbund bjuder in till en nationell fiskevattenägarekonferens på temat Fiskerättens värde och utvecklingspotential i Norrköping den 22 - 23 november 2017.

Sveriges enskilda fiskevatten är mycket värdefulla. Utvecklingspotentialen är stor både för fiskerättens ägare och för landsbygdens näringar. Resursen måste förvaltas och brukas ansvarsfullt, uthålligt, kunnigt och målinriktat för att nå upp till sitt verkliga värde.

Konferensen tar upp och förmedlar värdefull och tillämpbar kunskap om fiskerättens värde, fiskevattnets utvecklingspotential för landsbygdsnäringar, lokal förvaltning, fisketillsyn och fiskebrott, fiskeribiologi och praktisk fiskevård. 

Här kan du ladda ner konferensfakta och konferensprogram:

Här anmäler du dig till konferensen: Tryck på DENNA LÄNK.

Välkommen med din anmälan!

Bilagor för nedladdning:
Download this file (Fiskevattenägarekonferens 2017.pdf)Fiskevattenägarekonferens 2017.pdf

Utgivningsdag för nr 2 2017 av Våra Fiskevatten är den 24 maj

Vårens nummer av Våra Fiskevatten innehåller en intervju med vice statsminister Isabella Lövin om bland annat Sveriges värdskap för den kommande stora havskonferensen i New York. Dessutom reportage från Blekinges skärgård där småskaliga fiskare nekas långsiktig fiskelicens trots att fisket bedrivs med stöd av enskild fiskerätt. Ett nedslag görs i Hossmån, strax söder om Kalmar, där fiskevårdsområdet ransonerar fiskekorten för att säkra ett uthålligt och trivsamt fiske. I Stockholms skärgård har länsstyrelsen påbörjat ett projekt för att utvärdera effekterna av fredade lekområden och vilket ska tjäna som underlag för nya fiskeregler längs Ostkusten. Tidningen innehåller även reportage om Upplands Väsby kommuns arbete med fiskeförvaltning samt hur man i Åsundens Nedre Fvof i Västergötland har infört maximidjup för gösfiske i fiskereglerna för att undvika skador vid återutsättning. Dessutom reportage från Börringe Kloster i Skåne där statliga Swedavia har förgiftat egendomens sjöar med flamskyddsmedel och från skånska Skeingesjön där en brusten kraftverksdamm har lett till märkliga efterspel.    

Prenumerera på Våra Fiskevatten

Prenumerationspris: 350 kr, Grupprenumeration: 300 kr, Grupprenumeration medlemmar: 225 kr

För beställning av prenumeration kontakta :

Thomas Lennartsson, Tel: 0702-708324, Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande 
För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1).

I grunden tycker vi att samtliga 75 förslag som redovisas av kommitténs är bra åtgärder för landsbygden under förutsättning att de genomförs i ett samlat paket.

Vi noterar att kommittén i flera avsnitt av betänkandet poängterar de betydelsefulla produktionsvärden som finns på landsbygden. Trots detta lyser skarpa förslag för att underlätta utvecklingen av de gröna och blå näringarna med sin frånvaro. Utredningen slår även fast vikten av att äganderätten respekteras men tyvärr återspeglas inte heller denna hållning i några konkreta förslag.

I betänkandet saknar vi framförallt skarpa förslag på reformering av strandskyddsbestämmelserna för att främja utvecklingen av småskalig gårdsbaserad fisketurism på landsbygden. Vi saknar också förslag och ambitioner att implementera en nödvändig lokal förvaltningsmodell för kustens och skärgårdarnas enskilda fiskevatten. 

Vi saknar också Lantmäteriet på den lista över myndigheter som förväntas få skärpt och aktiv närvaro på landsbygden samt ett landsbygdspolitiskt ansvar inskrivet i sin instruktion. Vi betonar att en fungerande Lantmäterimyndighet är av avgörande betydelse för landsbygdens gröna och blå näringar.

Beträffande förslaget om ett centra för regional och landsbygdsekonomisk forskning, vilket syftar till att få till stånd en bättre landsbygdsanalytisk förmåga, påtalar vi behovet av kompetensutveckling om landsbygdens förutsättningar, i synnerhet den svenska fiskerättsliga plattformen och dess betydelse för fiskerinäringarna på landsbygden. Kompetensbehovet är mycket stort hos departement och myndigheter på alla nivåer.

Hela vårt remissvar finns här nedan som pdf.