Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit fram en ny rekommendation för fiskekortpriser. Dagens fiskekortpriser är generellt sett allt för låga, inte minst för att täcka det behov av resurser som behövs för en aktiv och modern fiskeförvaltning och fiskevård. Genom en ny riktprislista vill vi ge vägledning till relevanta fiskekortpriser som svarar upp mot resursens stora och verkliga värde.

Bilagor för nedladdning:
Download this file (Riktprislista för fiskekort.pdf)Riktprislista för fiskekort.pdf

Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat en inspirationsskrift om praktisk fiskevård i
fiskevårdsområdet. Skriften Praktisk fiskevård i fiskevårdsområdet - Idéer för inspiration ger exempel på lämpliga och konkreta fiskevårdsåtgärder som kan genomföras i ett fiskevårdsområde. Inspirationsskriften lyfter i reportageform fram goda exempel på relevanta fiskevårdsåtgärder och i faktatexter beskrivs bland annat regelverk, nödvändiga tillstånd, kostnader och möjliga finansieringsvägar för varje specifik åtgärd. De fiskevårdsåtgärder som behandlas är provfisken, lokala fiskeregler, biotopvård i strömmande vatten, fiskvägar, reduktionsfiske, utläggning av risvasar, gäddvåtmarker och fiskutsättningar. Ett avsnitt behandlar också de stödformer som kan vara aktuella som hjälp att finansiera åtgärderna.

Materialet ger enkel och populär vägledning och inspiration år funktionärer i fiskevårdande föreningar. Vi hoppas att skriften ska stimulera och öka intresset för hållbara fiskevårdsåtgärder hos landets fiskevårdsområden och övriga förvaltare av enskilda fiskevatten. 

Produktionen har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:12 - Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Här nedan kan du ladda ned Praktisk fiskevård i fiskevårdsområdet - Idéer för inspiration.

 

 

Utgivningsdag för nr 4 2016 av Våra Fiskevatten är den 19 november 

Nummer 4 av Våra Fiskevatten innehållet ett fylligt reportage om nystarten av förvaltningsarbetet inom Byskeälvens Fvof i Västerbotten. Inför Förbundets kommande nya riktprislista görs också nedslag hos Nömmens Fvof och Storsjöbygdens Fvof för att belysa nuvarande nivåer på fiskekortspriser och hur man resonerar kring prissättningen. Tidningen innehåller även senaste nytt kring EU-listningen av signalkräfta. Förbundets inspirationsskrift om praktisk fiskevård som kommer att vara klar vid årsskiftet presenteras. Dessutom innehåller numret reportage om Örnsköldsviks kommuns engagemang kring fisket och fiskevården, ögonlösa gösar i  sjön Glan, upphörd skarvförvaltning i Stockholms skärgård och den allt jämnt växande laxodlingen i Norge. 

Prenumerera på Våra Fiskevatten

Prenumerationspris: 350 kr, Grupprenumeration: 300 kr, Grupprenumeration medlemmar: 225 kr

För beställning av prenumeration kontakta :

Thomas Lennartsson, Tel: 0702-708324, Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bilagor för nedladdning:
Download this file (Våra.jpg)Våra.jpg