Sveriges Fiskevattenägareförbund bjuder in till en nationell fiskevattenägarekonferens på temat Fiskerättens värde och utvecklingspotential i Norrköping den 22 - 23 november 2017.

Sveriges enskilda fiskevatten är mycket värdefulla. Utvecklingspotentialen är stor både för fiskerättens ägare och för landsbygdens näringar. Resursen måste förvaltas och brukas ansvarsfullt, uthålligt, kunnigt och målinriktat för att nå upp till sitt verkliga värde.

Konferensen tar upp och förmedlar värdefull och tillämpbar kunskap om fiskerättens värde, fiskevattnets utvecklingspotential för landsbygdsnäringar, lokal förvaltning, fisketillsyn och fiskebrott, fiskeribiologi och praktisk fiskevård. 

Här kan du ladda ner konferensfakta och konferensprogram:

Här anmäler du dig till konferensen: Tryck på DENNA LÄNK.

Välkommen med din anmälan!

Utgivningsdag för nr 3 2017 av Våra Fiskevatten är den 17 augusti

Nummer 3 av Våra Fiskevatten innehåller utförliga reportage från årets riksförbundsstämma. Dessutom reportage om arbetet med att bekämpa det invasiva sjögullet i Åsnen och Hönshyltefjorden i Tingsryds kommun. Vidare behandlas Sveaskogs och Mörrums Kronolaxfiskes strategi kring prissättning av fisket och i ett reportage med iFiske belyses hur digital fiskekortförsäljning även öppnar upp möjligheter för digital fiskeförvaltning. Tidningen innehåller också bland annat reportage om samförvaltningen i Vättern, Siljansbygdens fiskevårdsförbund och arbetet med en ny dom för Siljan och Österdalälven, regional skarvförvaltning, reduktionsfiske i Växjösjöarna och ansträngningarna att utvidga fiskevårdsområdet i sjön Tisnaren. Numret tar även upp senaste nytt kring det pågående arbetet med hanteringsprogrammet för signalkräfta. 

Prenumerera på Våra Fiskevatten

Prenumerationspris: 350 kr, Grupprenumeration: 300 kr, Grupprenumeration medlemmar: 225 kr

För beställning av prenumeration kontakta :

Thomas Lennartsson, Tel: 0702-708324, Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande 
För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1).

I grunden tycker vi att samtliga 75 förslag som redovisas av kommitténs är bra åtgärder för landsbygden under förutsättning att de genomförs i ett samlat paket.

Vi noterar att kommittén i flera avsnitt av betänkandet poängterar de betydelsefulla produktionsvärden som finns på landsbygden. Trots detta lyser skarpa förslag för att underlätta utvecklingen av de gröna och blå näringarna med sin frånvaro. Utredningen slår även fast vikten av att äganderätten respekteras men tyvärr återspeglas inte heller denna hållning i några konkreta förslag.

I betänkandet saknar vi framförallt skarpa förslag på reformering av strandskyddsbestämmelserna för att främja utvecklingen av småskalig gårdsbaserad fisketurism på landsbygden. Vi saknar också förslag och ambitioner att implementera en nödvändig lokal förvaltningsmodell för kustens och skärgårdarnas enskilda fiskevatten. 

Vi saknar också Lantmäteriet på den lista över myndigheter som förväntas få skärpt och aktiv närvaro på landsbygden samt ett landsbygdspolitiskt ansvar inskrivet i sin instruktion. Vi betonar att en fungerande Lantmäterimyndighet är av avgörande betydelse för landsbygdens gröna och blå näringar.

Beträffande förslaget om ett centra för regional och landsbygdsekonomisk forskning, vilket syftar till att få till stånd en bättre landsbygdsanalytisk förmåga, påtalar vi behovet av kompetensutveckling om landsbygdens förutsättningar, i synnerhet den svenska fiskerättsliga plattformen och dess betydelse för fiskerinäringarna på landsbygden. Kompetensbehovet är mycket stort hos departement och myndigheter på alla nivåer.

Hela vårt remissvar finns här nedan som pdf.