Almanackan

 
Januari 2018
 
24 januari Möte med Mälarens Fiskareförbund, Stockholm
 
31 januari Möte med Åsnens Fvof, Torne
 
Februari 2018
 
2 februari Samrådsmöte havsmiljödirektivet, HaV, Göteborg
 
6-7 februari Möte referensgruppen för fritidsfiske och fisketurism, Jordbruksverket, Stockholm 
 
12 februari  Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
15 februari Medverkan möte Lyckebyåns Vattenråd, Emmaboda
 
22 februari Rådslags- och inspirationskväll Dalarna, Leksand
 
24 februari Kongress Insjöfiskarenas Centralförbund, Hjo
 
Mars 2018
 
8 mars Rådslags- och inspirationskväll Skåne, Höör
 
22 mars Rådslags- och inspirationskväll Halland, Kärnebygd
 
27 mars Möte referensgruppen för Vattenbruk, Jordbruksverket, Uppsala
 
28 mars Rådslags- och inspirationskväll Blekinge, Karlshamn