Almanackan

 
Januari 2017
 
11 januari Informationsmöte inför FN:s havskonferens, Utrikesdepartementet, Stockholm
 
19 januari Informationsmöte om genomförandet av EU:s förordning över invasiva främmande arter, Naturvårdsverket, Stockholm
 
26 januari Inspirationsmöte, Skaraborgs Fiskevattenägareförbund, Skara
 
27 januari Möte Nationella Vattenbruksrådet, Jordbruksverket, Stockholm
 
30 januari Möte med iFiske, Halmstad
 
Februari 2017
 
6-7 februari Möte rådgivande gruppen för fritidsfiske och fisketurism, HaV, Göteborg 
 
 8 februari  Videokonferens "framtidens landsbygd", länsstyrelsen Halland
 
15 februari Rådslags- och inspirationskväll Dalarna, Leksand
 
16 februari Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
Mars 2017
 
1 mars Rådslags- och inspirationskväll Västerbotten, Lycksele
 
8 mars Rådslags- och inspirationskväll Skåne, Tjörnarp
 
14 mars Samrådsmöte havsplanering, HaV, Stockholm
 
23 mars Medverkan årsstämma Västra Lägerns Fvof, Rydsnäs
 
28 mars Rådslags- och inspirationskväll Blekinge, Lyckeby
 
30 mars Rådslags- och inspirationskväll Halland, Rydöbruk
 
31 mars Möte referensgruppen för Vattenbruk, Jordbruksverket, Jönköping
 
April 2017
 
11 april Årsstämma Jönköpings läns Fiskevattenägareförbund, Norra Sandsjö
 
12 april Årsstämma Östergötlands läns Fiskevattenägareförbund, Linköping
 
18 april Årsstämma Kalmar läns Fiskevattenägareförbund, Högsby
 
19 april Årsstämma Örebro läns Fiskevattenägareförbund, Nora
 
26 april Medverkan Tingsryds fiskevårdskrets årsmöte, Tingsryd
 
Maj 2017
 
2 maj Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
2-3 maj Möte med referensgruppen för yrkesfiske, Jordbruksverket, Jönköping
 
10 maj Möte med Övervakningskommittén för Havs- och fiskeriprogrammet, Näringsdepartementet
 
12 maj Möte med Lantmäteriet, Växjö
 
22 maj Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, Stockholm
 
23 maj Riksförbundsstämma Sveriges Fiskevattenägareförbund, Stockholm
 
31 maj Möte nationella rådgivande gruppen för insjökräftor, HaV, Göteborg
 
Juni 2017
 
2 juni Samrådsmöte strategiska frågor för fiskförvaltningen, HaV, Göteborg
 
13 juni Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
19 juni Medverkan styrelsemöte Ätrans Nedre Fvof, Falkenberg
 
Augusti 2017
 
22 augusti Möte med Havs- och vattenmyndigheten angående signalkräftans hanteringsprogram, Paradis Gård, Eksjö
 
29 augusti Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
September 2017
 
4 september Naturturismseminarium, Sveaskog, Mörrum
 
12 september Möte om förvaltning av Atlantlaxen, HaV, Göteborg
 
14 september Möte förvaltningsplaner för Mälaren och Hjälmaren, Länsstyrelserna, Stockholm
 
27 september Möte arbetsgrupp småskaligt och kustnära fiske, Jordbruksverket, Jönköping
 
27 september Möte med referensgruppen för vattenbruk, Jordbruksverket, Arlanda
 
27 september Möte yrkesnämnd för naturturismen, Stockholm
 
Oktober 2017
 
24 oktober Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
25-26 Oktober Möte med Övervakningskommittén för Havs- och fiskeriprogrammet, Näringsdepartementet, Härnösand
 
November 2017
 
7 november Medverkan på Sportfiskarnas strategiseminarium, Sportfiskarna, Stockholm
 
15 november LRF jubileumsevenemang, Stockholm
 
22-23 november Nationell Fiskevattenägarekonferens, Norrköping