Storsjöns FVOF (Kramfors)

Fiskevårdsområdets sjöar är belägna runt samhället Herrskog vid gamla E4:an. Storsjöns FVOF är en sammanslutning av fiskerättsägarna i Storsjön, Lövsjön, Bölestjärn, Mälandstjärn, Kläpptjärn, Återsjön samt Översjön. Fiskevårdsområdesföreningen bildades 1991 i sammanband med ombyggnationerna av E4. Föreningen verkar för ett aktivt friluftsliv med tyngdpunkten på fiske och natur i fiskevårdsområdet. Den ska också främja och bevaka att det naturliga fiskebeståndet bibehålls. Föreningen har uppfört ett antal vindskydd och markerat ett antal grund i området.

 

Storsjöns FVOF (Kramfors)

Fiskbeståndet är till största delen gädda och abborre.
I Storsjön och Lövsjön finns därtill enstaka exemplar av tidigare inplanterad gös, harr och öring, men det fiske som rekommenderas är efter abborre och gädda.
Storsjön är känd för såväl god tillgång som för stor fisk och här är cesiumhalten låg.
Fiske med handredskap kan göras från land och båt.
Bryggor för kast finns vid Ärstaviken, Lillholmen, Kläpptjärn och Översjön.
På Orrhällan vid Bocknäset, ca 600 m väster om Storsjöbron, har uppförts ett vindskydd med grillplats.
Det krävs dock båt för att komma dit sommartid.
Vindskydd finns på Lillholmen i Gallsäterviken samt på Ärstaholmen öster om E4:an.

 

Län: Västernorrlands län
Kommun: Kramfors

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (50 kr)
Årskort (300 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-storsjons-fvof-kramfors.htm

Allmänhetens kontaktperson

Ulrik Eriksson
ulrik@ueskonsult.se

Hemsida

https://www.vattenagarna.se/medlemmar/vasternorrlands-lans-fiskerattsagareforbund/vasternorrland?o=555

PDF

Ny version av stadgar