Ramsele-Vallens FVOF

Fiskevårdsområdesförening bildad 1995 för sex byars vatten i västra Ångermanland mot Jämtlandsgränsen.Två mil strömmande vatten som faller 150m och rinner                                      genom 14 medelstora sjöar samt ett tiotal tjärnar.

Syfte att bedriva fiskevård och vattenvård samt bereda trivsel för lokalbefolkning och besökare. Vi bevakar fiskerättsägarnas, lokalbefolkningens, besökarnas intressen samt värnar om vår vattenmiljö.

FISKEUTRUSTNING I RAMSELE   >>>>>>>  LEFFEPIRKEN FISK & FRITID 073 527 38 69 >>>>>>>>>>>>>>>>> RAMSELE JÄRNHANDEL 0623-10109   >>>>>   OKQ8 0623-10276

Vallsjön, Stor-Grössjön, Kängsjön, m fl vatten

Vildmarksområde med utmärkt abborr- och gäddfiske. I strömvattnen naturligt föryngrad öring.

Höjdskillnad 150 m från Jämtlandsgränsen till utloppet Lövlundsån.
God vattenkvalitet på grund av kalkhaltig berggrund vilket gynnar orkideer och viltet.
God åtkomlighet med länsvägar och skogsbilvägar.
Viltrikt område med älg, rådjur, bäver, lodjur, skogshöns och rovfåglar.

Förutom vindskydd och broar har vi byggt tre raststugor som är öppna för alla, men får ej hyras.

Två båtar finns att hyra för nyttjande i området.

Stugboende, vandrarhem och lägergård finns i området. Service med affärer, restauranger, mack, kultur i Ramsele 2 mil från Vallen.

Följande vatten finns inom fiskevårdsområdet (, för ytterligare information se även karta): 
Vallsjön, Kängsjön, Stor-Grössjön, Flärken, Gammbodtjärnen, Kroktjärnen, Lavatjärnen, Lill-Bodvattnet, Lill-Grössjön, Långtjärnen, Nedre Vallvattnet, Nordanbergstjärnen, Sandvikssjön, Skabortjärnen, Stor-Bodvattnet, Stor-Grundsjön, Stortjärnen, Väster-Terrsjön, Västvattnet, Öster-Terrsjön, Östvattnet, Övre Vallvattnet, Bjurbäcken, Grytån, Isbillån, Kvarnbrännån, Kängsjöån, Lövlundsån, Stor-Lungnan, Vallsjönoret, Västvattenån.

Län: Västernorrlands län
Kommun: Sollefteå

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Veckokort (50 kr)
Årskort (200 kr)
Kalenderår, giltigt till 31 december.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-vallsjon-stor-grossjon-kangsjon-m-fl-vatten.htm

Allmänhetens kontaktperson

Stefan Carlén
0738 - 39 25 35
tmt203sc@gmail.com

Mattias Nordin
0702 - 06 61 73
mattias@mnskogstjanst.se

Hemsida

Saknas

PDF

LED VIA TERRSJÖ