Nora Västansjö FVOF

Föreningen bildades på 1960-talet för att förvalta fisket i och kring byarna Nora och Västansjö.

1977 bildades fiskevårdsområdet. Nora-Västansjö fiskevårdsområde förvaltar fisket i övre delarna av Sättnaåns vattensystem som har bestånd av havsöring ända upp till Norafors.

Många fiskare uppskattar möjligheten att flugfiska i Rödsjön.

Vi har numera separata kort för Rödsjön och Fängsjön.

Rödsjön, Fängsjön, Stora Öravattnet, m fl vatten

Nora-Västansjö fiskevårdsområde har många fina fiskevatten, Rödsjön, Stora Öravattnet, Lilla Öravattnet, Fängsjön, Bryggtjärn, Norasjön, Västansjö, Strandtjärn, Bladtjärn, Ringtjärn, Sörhemsjön, Noraforsån, Slottlandsån, Bryggtjärnsån, Väster Lövsjön och Kvisslevattnet.

Vid Rödsjön och Fängsjön finns vindskydd. I dessa sjöar inplanteras årligen regnbåge. Sportfiskare som besöker våra vatten berättar om fina fångster. Många flugfiskare berömmer speciellt Rödsjön för fina fiskemöjligheter. Dessa sjöar har numera separata kort.

Vi kan verkligen rekommendera gädd- och abborfisket i Norasjön, Västansjö och VästerLövsjön där vi uppskattar catch and release fiske

Län: Västernorrlands län
Kommun: Sundsvall

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (100 kr)
24h.
Dygnskort ungdom (50 kr)
För barn och ungdomar mellan 10-15 år. Gäller 24h.
3-dygnskort (300 kr)
Årskort (700 kr)
Kalenderår, giltigt till 31 december
Dygnskort (150 kr)
Dygnskort ungdom (70 kr)
För barn och ungdomar mellan 10-15 år.
3-dygnskort (450 kr)
Årskort (1000 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-rodsjon-fangsjon-stora-oravattnet-m-fl-vatten.htm

Allmänhetens kontaktperson

Krister Smedberg
0703 - 70 25 75

Hemsida

https://fiskeisundsvall.se/fiskeomraden/16-nora-vastansjo-fvo/

PDF

Ladda ner PDF-fil