Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB)

Annelie Hamrin arrenderar sportfisket i Bergeforsen. Bor i området och har genom medlemskap i Fiskevårdsområdesförening sedan en lång tid en god insyn i Bergeforsfisket.
Verksamheten kommer att bedrivas i bolaget Hamrin i Rii AB. Sportfisket kommer att erbjudas enligt följande vision:
”Vi vill utveckla sportfisket i Bergeforsen på ett långsiktigt och hållbart sätt för att göra det tillgängligt för många idag och i framtiden”
 
Utvecklingsprojekt pågår under 2022 för att göra fisket mer tillgängligt tack vare medel från länsstyrelsen LONA, LEADER och BYGDEMEDEL

Projekt Bergeforsfisket 2021-2023

Ett utvecklingsarbete av Bergeforsens Fiskevårdsområdesförening tillsammans med markägare, Länsstyrelsen och Timrå kommun. Projektmedel från LEADER, EU jordbruksfond och LONA

Mål med projektmedel att:

  • Förbättra tillgängligheten till området , röja några mindre stigar
  • Utveckla nya/nuvarande fiskeplatser med närhet till rastplats/vindskydd
  • Få nya sportfiskare att upptäcka Bergeforsfisket
  • Besökarna får en bättre upplevelse och hittar ut till platserna
  • Bidra till en bättre miljö genom att städa upp i och utmed älven

   

Nedre Indalsälven

Öringsfiske och Laxfiske 3 Zoner och Zon 1 är närmast kraftverket och platserna måste bokas. Zon 2 hyr vi ut båtar för örings och laxfiske Zon 2 har en flugfiskesträcka Zon 3 årskort eller dygnskort

Det går att köpa dygnskort eller årskort via IFiske på Zon 3

Det är endast tillåtet med våra uthyrningsbåtar och elmotor på Zon 2.

Zon 3 kan man ha egen båt med valfri motor.

Zon 1 och 2 bokas via mail info@bergeforsfisket.com se hemsida.

Län: Västernorrlands län
Kommun: Timrå

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnsfiskekort på Zon 3 (120 kr)
Årskort Zon 3 (1200 kr)
Årskort senior+65år (900 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-nedre-indalsalven.htm

Allmänhetens kontaktperson

info@bergeforsfisket.com
+46703812400  

Hemsida

https://bergeforsfisket.com/

PDF

Ladda ner PDF-fil