Sysslebäcks FVOF

Vår organisation består av en styrelse på fem ledamöter och två suppleanter.

FVOF planerar olika biotopiska åtgärder samt odling och utsättning av fisk från de stationära öring- och harrstammarna i älven. Genom att flottningen nu även upphört i älven har förutsättningarna för sportfiske ytterligare förbättrats. 

Klarälven (Sysslebäck)

Fiskevattnet omfattar den del av Klarälven som ligger inom Sysslebäcks fiskevårdsområde.

Sträckan är ca 25km lång och löper från Kärrback-strandsbron i norr till Ransby-bron i söder. Strömsträckan ner till Vingängsjön har endast få sel, vilket ger en stenig botten. Resten av älvpartiet har sandbotten. Vid Brattmon är älven starkt forsande ca 2 km. Här är bottnen grovstenig, men i övrigt rör det sig om ca knytnävstora stenar. Älvbredden varierar med en medelbredd av 80-100 meter.

I strömområdena utgörs fiskebestånden av harr och öring samt enstaka laxar, i Vingängsjön gädda, abborre och lake. I älven finns också en del sik. Klarälven, och inte minst Sysslebäckspartiet, tillhör de allra bästa mellansvenska harrvattnen.

Län: Värmlands län
Kommun: Torsby

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (150 kr)
Veckokort (300 kr)
Årskort (500 kr)
Örbingtjärn - Put & take (150 kr)
Max 3 fiskar per kort.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-klaralven-syssleback.htm

Allmänhetens kontaktperson

Lars Erik Söderlund
0705 - 10 96 50
lasse@soderlundkonsult.se

Hemsida

https://fiskesyssleback.se/

PDF

Ladda ner PDF-fil