Sveriges Fiskevattenägareförbunds Stockholm/Uppsalakrets

  • Ältasjöns Fvof
  • Österåkers Sportfiskeklubb
  • Finnsjön m fl sjöars FVOF
  • Närdingens FVOF
  • Tjockö Byalags Samfällighetsförening
  • Vallentunasjöns FVOF
  • Yngerns FVOF