Ärtingens i Borås FVOF

Borås Ärtingens fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i sjön Ärtingen belägen i Borås kommun, samt utloppet Munkån ned till Artavägen.

Fiskekort säljs via internet, SMS, och vid våra försäljningsställen Q8 Fristad, Påtorps Säteri och Solviken (sommartid).

Gruppkort säljs endast vid våra manuella försäljningsställen.
Fiskekarta tryckt på vattentålig tyvek säljs hos Q8 Fristad, pris 280 kr.
Fiskekarta GPS-format för Lowrance-plotter säljs hos Påtorps Säteri (tel 0708-623719), pris 500 kr.

Ärtingens i Borås FVOF

Ärtingen är en källsjö med relativt klart vatten.

Ytan är 2,63 kvadratkilometer, största djup är 23,7 m, medeldjup 11 m, siktdjup 5,7 och den ligger 151 möh.
Sjön är relativt populär både bland gäddfiskare och bland de som vill meta eller pimpla abborre. Det största djupet finns i sjöns västra del, medan den östra delen är mer långgrund.

Sjön har goda bestånd av gädda, abborre, mört, sik och siklöja. Ål, lake och öring finns i mindre bestånd.

Möjlighet till båtiläggning finns vid Påtorps Gård efter kontakt med och tillstånd från markägare. (tel 0708-623719 eller 0739-841543). Observera att iläggningsplatsen tidsvis kan vara otillgänglig, och vägen fram är ojämn och går genom en hästhage.

 

Län: Västra Götalands län
Kommun: Borås

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (60 kr)
Årskort (200 kr)
Årskort Familj (300 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-artingens-i-boras-fvof.htm

Allmänhetens kontaktperson

Torbjörn Rydfalk
0708 - 62 37 19
torbjorn.rydfalk@gmail.com

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil