Hornbetasjöns FVO

Hornbetasjöns Fiskevårdsförening består av sjöarna Hornabetasjön, Mossebosjön och Skogsjön.

Lite historik:
Den 29 oktober 1963 samlades några intresserade fiskerättsinnehavare i Abborrhult för att bilda en fiskevårdsförening. Tre sjöar skulle ingå i förenings verksamhet: Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön.
Varje fiskerättsinnehavare satsade 5 kronor - och detta bildade föreningens startkapital. Då kostade ett fiskekort för ett år 20 kronor.

1977 beslöt man satsa på en fastare organisation och en lantmäteriförrättning gjordes där varje fiskerättsinnehavare fick ett procental fastställt. Den enda inkomst man har är försäljningen av fiskekort och alla pengar går till olika typer av fiskevård.

Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön

Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogsjö Fiskevårdsförening hälsar alla fiskeintresserade välkommen till våra sjöar!

Fiske är tillåtet året runt.

Spinnfiske och trolling är vanligt förekommande, men det går även bra att meta, flugfiska samt pimpla.
I Hornabetasjön är gös inplanterad i flera omgångar och senaste utsättningen skedde under 1999 med fullvuxen fisk.

Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön är de tre sjöar som ingår i Hornbetasjöns fiskevårdsområde där det är starkt med gädda, abborre och mört. Största abborren som fångats har legat på 1.6kg. Sjöarna är belägna ca 10km väster om Gislaved och 20km söder om Tranemo. Höjden över havet sträcker sig från 208 till 200 för de 3 sjöarna. Sjöarna är måttligt näringsrika och stränderna är mestadels flacka. Inslag av grus och sand förekommer. Vegetationen utgörs av svaga - måttliga vassar och nate. Sjön omges huvudsakligen av barrskog med inslag av löv- och odlingsmark.

Det kommer många fiskare på besök under ett år och alla får goda fångster.
Möjlighet att fiska från land.
Parkeringsplats.
Iläggningsplats för båt i Hornbetasjön.
Båtuthyrning 4st.
Djupkarta över Hornbetasjön finns att ladda ner som Pdf samt som Autochart till Humminbirds ekolod ( https://chartselect.humminbird.com/liveshare )

Län: Jönköpings län, Västra Götalands län
Kommuner: Gislaved, Tranemo

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (50 kr)
Veckokort (150 kr)
Båt ingår i mån av tillgänglighet utan kostnad till veckokortet.
Månadskort (250 kr)
Båt ingår i mån av tillgänglighet utan kostnad till månadskortet.
Årskort (400 kr)
Båt ingår i mån av tillgänglighet utan kostnad till årskortet.
Båt (50 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-hornbetasjon-mossebosjon-och-skogssjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Leif Andersson
0325 - 605 33
0706 - 34  69  69

Hemsida

Saknas

PDF

Djupkarta Hornbetasjön