Stora Hålsjöns FVOF

Stora Hålsjön

Stora Hålsjön är en medelstor sjö på ca 400ha där delar av den norra sidan kantas av lodräta klippväggar. Sjön är förbunden med Viskan genom en 2km grävd kanal (Husån). Förekommande fiskarter är abborre, braxen, gädda, gös, lake, mört, sarv, sik, ål, sutare, gärs, siklöja & nors. .

Län: Västra Götalands län
Kommuner: Borås, Mark

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (50 kr)
Årskort (300 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-stora-halsjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Carl-Henrik Blank

0761-875633

carlhblank@gmail.com

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil