Övre Åsundens FVOF

Övre Åsundens kortfiskeområde omfattar hela Övre Åsunden och en del av sjön till ca 1,5 km söder om Fästeredsundsbron, totalt ca 2000 ha. Sjön är som mest 43 m djup, men har även stora grundområden, medeldjupet är 15,2 m. Ätran flyter genom sjön som erbjuder ett varierat fiske på många arter. Här hålls årligen två gösfisketävlingar som lockar deltagare långväga ifrån. Många utländska fisketurister har gjort Åsunden till sitt favoritvatten och återkommer år efter år.

Föreningen driver en aktiv fiskevård och har nyligen färdigställt en Förvaltnings och utvecklingsplan. Denna skall leda till att vi förvaltar sjöns fantastiska resurser på ett ekologiskt riktigt och uthålligt sätt.

Övre Åsundens FVOF

Fiske och fiskarter 

Åsunden är en mycket artrik sjö. Här finns Gös, Gädda, Abborre, Mört, Braxen, Gers, Lake, Sarv, Siklöja, Benlöja, Sutare, Elritsa, Öring, Bäckröding, Sik och Ål. 

Fiskekort och fiskeregler

Vi säljer fiskekort via iFiske. Klicka på nedanstående länk för information om fiskeregler, fiskekortpriser och köp av fiskekort.

http://www.ifiske.se/fiskekort-ovre-asunden.htm

Båtar och båtuthyrning

Båtar finns att hyra på Prångens Camping, Restaurang Bryggan och Skotteks Camping.

Sjösättningsramper finns vid Ätrans inlopp och vid Fiskebacken i Ulricehamn samt i Fästeredssund.

Fiskeservice

Wollmars Sportfiske i Borås har en välsorterad butik. Här kan du även få många goda tips om fisket i Åsunden.

Övrig service och aktiviteter i närområdet

Hos Ulricehamns turistbyrå kan du få tips om stuguthyrare och annat boende i området.

Kontaktperson

Enar Hemmings
Nordhagen
Fästered 110
520 11 Vegby
Tel. 073-1821158
Epost. enar.hemmings@telia.com 

Aktuellt

Medlemmarna kallas till årsstämma torsdagen den 21 mars kl. 19.00 i Marbäck IFs Klubbstuga. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 13 mars. Tidigare förelagd revidering av stadgar kommer upp för slutgiltigt beslut. Resultatet av det senaste provfisket presenteras av Fredrik Nöbelin. Alla fiskerättsägare hälsas hjärtligt välkomna. Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Förslag till stadgeändring kommer att behandlas på årsstämman. Förslaget till stadgeändring kan laddas ned som pdf-fil här nedan.

Län: Västra Götalands län
Kommun: Ulricehamn

Allmänhetens kontaktperson

Enar Hemmings
0731 - 82 11 58
enar.hemmings@telia.com

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil