Värsjöns fiskevårdsområde, VFVO

Värsjöns Fiskevårdsområde, VFVO, sköter om allt som rör fisket i sjön och dess medlemmar är fiskerättsinnehavare och markägare i området. Vi är en ekonomisk förening utan vinstintresse.

Värsjön

Värsjön ligger i norra Skåne, i Örkelljunga kommun, dryga 3 km från samhället Skånes Värsjö.

Bland fisken dominerar abborre, gädda och mört men även sutare och ål finns i sjön.

Sjön är grund och stenrik och har ett 10-tal öar. Det finns många vikar med en del vass och näckrosor, medan resten av sjön erbjuder öppet och förhållandevis klart vatten då det är en källsjö. Det är med några undantag mestadels svårt att nå ned till sjön då det är långt till väg, se kartan.

Fisket bedrivs bäst från båt. Hyrbåtar finns och kan bokas via iFiske. Det finns en flytbrygga där hyrbåtarna är förtöjda, och det går även att fiska från bryggan även om båt är att föredra.

OBS! Då sjön är ett skyddsområde är det förbjudet att ta med betesfisk samt egen båt/kanot/kajak/flytring eller liknande farkost (se fiskeregler).

Län: Skåne län
Kommuner: Hässleholm, Örkelljunga

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (70 kr)
Veckokort / 7 dygn (300 kr)
Årskort (750 kr)
Båtar att hyra (150 kr)
En bokning avser inte en specifik båt utan man får ta den som finns ledig på plats. Se karta för båtarna plats. Båtarna kan behövas tömmas på vatten om det regnat. Ta med egen hink/öskar samt vid behov ankare (dessa kan finnas men stjäls tyvärr ofta). Båtarna används på egen risk och ska framföras på ett sjösäkert sätt. Flytvästar rekommenderas starkt. Efter fisketuren gör du fast båten ordentligt och tar med eventuellt skräp hem igen. Skölj av den invändigt. Båtarna hyrs ut till ett lågt pris som en ren service, så tack för att du tar hand om dem. Nedskräpade och ej avsköljda båtar kan leda till anmärkning och hyrstopp för den som slarvat. Är något fel med båtarna så meddela oss detta så snart du kan (ring Bernt på 070-6888288 mellan 07.00 och 22.00). Båtarna ligger förtöjda vid vår flytbrygga och ska återlämnas på samma plats. Följ skylt "hyrbåtar" från Vittsjövägen, se kartan. Båtarna är märkta både synligt och osynligt med VFVO samt DNA kodade. VFVO önskar dig en trevlig båttur!

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-varsjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Martin Gustafsson
Värsjö 6304
280 40 Skånes Fagerhult
gusbo@telia.com

0705 - 68 47 57 OBS all info du behöver ska normalt finnas här.  Kolla igen innan du ringer, vi jobbar ideellt och har svårt att hantera många samtal. TACK! 

Hemsida

http://www.varsjon.n.nu/

PDF

Ladda ner PDF-fil