Miens FVO

Miens fiskevårdsområde, Miens FVO, bildades den 27/4 1989. Fiskevårdsområdet är organiserat som en ideell förening. Antalet innehavare av fiskerätt är ca.100 personer dessutom finns ett mindre antal innehavare av fiskerätt enligt hävd. Miens fiskevårdsområde innefattar sjön Mien, Mieån i Kronobergs län samt angränsande tillrinningsområden: Drevån, Bastaremålaån, Lunkån, Lunksjön, Agnagölen och Gåragölen. Miens fiskevårdsområdesförening har till uppgift att verka för fiskets främjande och handha frågor kring fisket i Mien och tillhörande vatten.

Mien

Mien är en stor sjö i södra Smålands skogiga landskap, strax söder om Tingsryd. Sjön är nästan cirkelrund med en liten ö - Ramsö - i mitten. Sjöns form beror på att den är resten av en nedslagskrater som bildades av en meteorit för ca 120 miljoner år sedan.

Mien erbjuder ett fint fiske efter gädda och abborre, och har ett naturligt bestånd av både öring och sik. Öringbeståndet som finns i sjön är gammalt och har genom åren levererat fina öringar på upp till 7 kg.

Sjön har en yta av 19 kvadratkilometer (ca 1 900 hektar) och har ett genomsnittsdjup på 15.4 meter, med ett största djup på 42 meter. Mien avvattnas söderut av Mieån och avrinningen är 1.39 kubikmeter per sekund. Hela vattenvolymen byts på 6.7 år.
Län: Kronobergs län
Kommun: Tingsryd

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (100 kr)
Veckokort (300 kr)
Årskort (800 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-mien.htm

Allmänhetens kontaktperson

Sven-Olof Karlborg
so.karlborg@gmail.com

Hemsida

https://www.miengruppen.se/sv/miens-fvof.html

PDF

Ladda ner PDF-fil