Unnens FVOF

För information, besök gärna vår egen hemsida !

http://www.unnensfvo.se

Unnens FVOF

Provfiske kommer att ske 30 juli till 4 augusti. Under tiden kommer det att finnas mycket nät i sjön. Provfisket startar i de södra delarna av sjön.

Unnen är en populär fiskesjö för både närboende och turister. Enligt enkätundersökningen så fiskades det totalt i Unnen 3400 dagar (i genomsnitt 3-5 timmar) 2009.

Unnen är populär sportfiskesjö. Mycket beror detta på de goda chanserna att fånga stor gädda och gös. Bilden visar en gädda på 11,35 kg från Unnen som togs av Ingemar Grimåsen 1999. Idag är det främst gösen som lockar fiskare till sjön. Förr var även fisket efter lake och abborre mycket bra i sjön och det var inte ovanligt att det fångades stora exemplar. Det finns uppgifter om fångade gäddor över 15 kg i Unnen och årligen tas flera över 10 kg. Chansen är god att få sin livs största gädda i Unnen.

Unnen har en stor utvecklingspotential inom fisketurism då sjön är stor och ligger i en utvecklingsbar bygd. Det bedrivs ett varierat fiske i Unnen efter abborre, gädda, gös och karpfisk. Även redskapsfiske förekommer med bottengarn och nät.

Det är av stor vikt att undersökningar sker kontinuerligt i framtiden för att utvärdera hur Unnens fiskbestånd utvecklas. Det omfattande provfisket som utfördes inom detta projekt 2009 är en del i detta arbete.

Län: Kronobergs län, Hallands län
Kommuner: Ljungby, Hylte

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagskort (100 kr)
Veckokort (250 kr)
Månadskort (350 kr)
Årskort (550 kr)
Familjekort / År (700 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-unnens-fvof.htm

Allmänhetens kontaktperson

Niels Sörensen
sorensen.niels@telia.com

Hemsida

http://unnensfvo.se/

PDF

Unnens fiskevårdsområde med Yxnasjön