Älmeboda-Eringsboda FVOF

Föreningen bildades 1991.

Syftet är att samordna fisket och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen och att upplåta fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Kvesen, Djupasjön, Stensjön, Kinnen m fl sjöar

Våra fiskevatten är indelade i 4 skötselområden med totalt 28 sjöar. Område 3 och 4 verkar över gränsen till Blekinge.

Vitfisk, gädda, abborre och gös. Laxöring finns i Djupasjön, Yasjön och Sävsjön.

Kvesen m fl sjöar - område 1
Kvesen, Skuntagöl, Abborrgölen, Flatsjön, Biningen, Fröagöl och Nättrabyån från Yxnanäs till Blekingegränsen.

Djupasjön m fl sjöar - område 2
Djupasjön, Östersjön, Lillasjön, Kroksjön, Yasjön, Markasjön, Lekaremålagöl.

Stensjön m fl sjöar - område 3
Stora Stensjön, Lilla Stensjön, Mjuasjön, Sävsjön, Getråsen, Parakeln, Svältan.

Kinnen m fl sjöar - område 4
Kinnen, Kalven, Rålången, Lillesjön, Björkagölen, Svartsjön, Mullhövden och Lillån till Ronnebyån.

Län: Kronobergs län, Blekinge län
Kommuner: Tingsryd, Ronneby

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort - Område 1 (100 kr)
Veckokort - Område 1 (250 kr)
Veckokort Familj - Område 1 (350 kr)
Tvåveckorskort - Område 1 (400 kr)
Årskort - Område 1 (800 kr)
Dygnskort - Område 2 (100 kr)
Veckokort - Område 2 (250 kr)
Veckokort Familj - Område 2 (350 kr)
Tvåveckorskort - Område 2 (400 kr)
Årskort - Område 2 (800 kr)
Dygnskort - Område 3 (100 kr)
Veckokort - Område 3 (250 kr)
Veckokort Familj - Område 3 (350 kr)
Tvåveckorskort - Område 3 (400 kr)
Årskort - Område 3 (800 kr)
Dygnskort - Område 4 (100 kr)
Veckokort - Område 4 (250 kr)
Veckokort Familj - Område 4 (350 kr)
Tvåveckorskort - Område 4 (400 kr)
Årskort - Område 4 (800 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-kvesen-djupasjon-stensjon-kinnen-m-fl-sjoar.htm

Allmänhetens kontaktperson

Jan-Ingmar Johansson
0706 - 43 74 40
karin.jan-ingmar@telia.com

Hemsida

http://eringsboda.nu/fiske-almeboda-eringsboda-fiskevardsomrade/

PDF

Ladda ner PDF-fil