Linnebjörkesjöns FVOF

Föreningen bildades år 1977 och utgör en sammanslutning av samtliga ägare av fiske och fiskerättsinnehavare inom byarna Linnebjörke och Näsby. Fiskevårdsområdet skall ha som syfte att främja all form av fiske och sköta fiskevård inom de berörda vattenområden som tillhör Linnebjörkesjön.

Vi har under åren sedan dess verkat för att hålla sjön vid god hälsa och fisket intressant. Vid ett par tillfällen har det planterats in fisk, t.ex. ål och kräftor för att försöka öka mångfalden i sjön. För att få ihop kapital till dessa åtaganden har föreningen under åren sålt fiskekort.

Linnebjörkesjön

Linnebjörkesjön är en relativt grund sjö och med medeldjup på ca 1,6 meter, maxdjup på 4,5 meter, ca 4km lång och 2km bred.

Bottnen är bitvis ganska stenig, men det finns även partier med gräsväxt, grusbotten och dybotten. Det finns ganska många stenigare områden där många fiskar trivs, man får dock vara rädd om båten vid lågvatten. 

Vattnet i sjön är lite mörkare som beror på utfällning av humus från de omkringliggande flymarkerna, ph-värdet är bra och stabilt, vattensystemet kalkas återkommande både upp och nerströms. Bli inte förvånade om ni ser en älg simma över sjön! I sjön finns ett flertal öar av varierande storlek, visa hänsyn till fågellivet där! 

Län: Kronobergs län
Kommun: Växjö

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (50 kr)
Veckokort (200 kr)
Årskort (300 kr)
Kalenderår, giltigt till 31 december.
Dygnskort - Nätfiske (100 kr)
Max 2 nät á 30 meter.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-linnebjorkesjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Torbjörn Carlsson
0730 - 73 66 96

Holger Linnebjörke
0703 - 17 11 82

Hemsida

Saknas

PDF

Karta