Össjasjöns FVOF

Össjasjöns fiskevårdsområde bildades 2008 efter det att sjön tidigare sedan 1979 hade tillhört Vänneåns fiskevårdsområde. Innan dess hade Össjasjöns fiskevårdsförening bildats 1936.

Gädda abborre och mört är det som fiskas i Össjöasjön, Gummestasjön och Hampsjön.

Össjöasjön, Gummestasjön, Hampsjön

Össsjöasjön är en liten örik lövskogskransad insjö i sydvästra delarna av Torpa och Vrå socknar i Kronobergs län. Dess areal är omkring 65 hekter men ytan var något större före utdikningsförsöket vid 1800-talets mitt. Djupet är inte imponerande, men uppgår på sina ställen till 3 och 3,5 meter. Namnet Össjöasjön är troligen en förändring och förlängning av benämningen Öasjön, dvs sjön med ett flertal öar. Detta namn förekommer på andra platser i landet. Av Öasjön blev Össjön, varav uppstod gårds- och byanamnet Össjöa och sedan därav Össjöasjön. Fiskerätten i sjön tillhör fastighetsägare i byarna Össjöa, Össjöhult och Mosslunda.

Området består av Össjöasjön, Össjöas del av Bäjseltasjön, Gummestasjön, Hampsjön, Össjabäcken och Gummestabäcken.

Län: Kronobergs län
Kommun: Ljungby

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (50 kr)
3 st. minderåriga under 15år får fiska på vuxens kort.
Veckokort Familj (250 kr)
Årskort Familj (500 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-ossjoasjon-gummestasjon-hampsjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Börje Gudmundsson
Össjöa Värabacken
287 93 Strömnäsbruk
035 - 811 38
borje.gudmundsson@telia.com

Hemsida

https://sites.google.com/view/ossjasjons-fvof/startsida

PDF

Karta för fiskekortsförsäljning