Rottnens FVOF

Rottnens FVOF består av delägarna i sjön Rottnen i Kronobergs län. Totalt är vi ca 160 delägare som arbetar för sjöns bästa.

Vi har ett nära samarbete med Rottnens Vänner som är en sammanslutning av Fiskevårdsområdet, Sportfiskeklubben Spinn och båtklubbarna. Genom detta samarbete finns det sjömärken i Rottnen och ett sjökort framtaget.

Rottnen

Rottnen är drygt 3400 ha stor med många öar, uddar och djupkanter. Största djup är 22 meter. Medeldjupet är 5,5 meter.

I sjön finns uppmärkta farleder och utmärkta risvasar. Sjökort finns att köpa.

Det finns goda bestånd av främst gös, gädda och abborre i sjön. Rottnen är en populär sjö bland sportfiskare och varje års arrangerar SFK Spinn, Gösadraget, som är en mycket populär tävling.

Runt sjön finns även stugor att hyra om man vill fiska flera dagar.

Län: Kronobergs län
Kommuner: Lessebo, Växjö

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (grundkort) (100 kr)
Området innefattar sjön Rottnen inklusive sjön Kalv. OBS! Tomtsjön, Mörtsjön och Lillasjön ingår inte! Utfärdat fiskekort skall medföras under fisket och uppvisas vid anmodan. Kortet ger tillstånd till användning av kastspö, pimpel och mete samt drag efter roddbåt. Önskas fiske där motor-er används under fisket typ trolling eller vertikalfiske måste tekniktilläggskort också köpas. Dessutom ger kortet tillstånd för angel med 15 krokar (endast när sjön är isbelagd). Gös som är över 70 cm lång skall återutsättas. Gädda som är under 50 cm lång skall återutsättas. Gädda över 80 cm bör återutsättas. Abborre över 40 cm bör återutsättas. Fiske efter gös på troliga lekbottnar (sand-, grus- och småstensbottnar mellan 1-5 meters djup) undvikes under mitten av april till mitten av juni.Fiskekortet innebär ingen rätt till fiske med nät eller fiske efter kräftor. Ståndkrok eller sax får ej användas.
Veckokort (grundkort) (250 kr)
Området innefattar sjön Rottnen inklusive sjön Kalv. OBS! Tomtsjön, Mörtsjön och Lillasjön ingår inte! Utfärdat fiskekort skall medföras under fisket och uppvisas vid anmodan. Kortet ger tillstånd till användning av kastspö, pimpel och mete samt drag efter roddbåt. Önskas fiske där motor -er används under fisket typ trolling och vertikalfiske måste tekniktiläggstilläggskort också köpas. Dessutom ger kortet tillstånd för angel med 15 krokar (endast när sjön är isbelagd). Gös som är över 70 cm lång skall återutsättas. Gädda som är under 50 cm lång skall återutsättas. Gädda över 80 cm bör återutsättas. Abborre över 40 cm bör återutsättas.  Fiske efter gös på troliga lekbottnar (sand-, grus- och småstensbottnar mellan 1-5 meters djup) undvikes under mitten av april till mitten av juni.Fiskekortet innebär ingen rätt till fiske med nät eller fiske efter kräftor. Ståndkrok eller sax får ej användas.  
Årskort (grundkort) (450 kr)
Området innefattar sjön Rottnen inklusive sjön Kalv. OBS! Tomtsjön, Mörtsjön och Lillasjön ingår inte! Utfärdat fiskekort skall medföras under fisket och uppvisas vid anmodan. Kortet ger tillstånd till användning av kastspö, pimpel och mete samt drag efter roddbåt. Önskas fiske där motor -er används under fisket typ trolling eller vertikalfiske tekniktilläggskort också köpas. Dessutom ger kortet tillstånd för angel med 15 krokar (endast när sjön är isbelagd). Gös som är över 70 cm lång skall återutsättas. Gädda som är under 50 cm lång skall återutsättas. Gädda över 80 cm bör återutsättas. Abborre över 40 cm bör återutsättas.  Fiske efter gös på troliga lekbottnar (sand-, grus- och småstensbottnar mellan 1-5 meters djup) undvikes under mitten av april till mitten av juni.Fiskekortet innebär ingen rätt till fiske med nät eller fiske efter kräftor. Ståndkrok eller sax får ej användas.  
Dagkort (Tekniktillägg) (50 kr)
Detta kort ger tillstånd till användning av motor/er under själva fisket typ vertikalfiske eller trolling (drag efter motordriven båt med högst två spön/beten per löst kort.) Ett grundkort och ett tekniktillägg måste alltså köpas för möjlighet till trolling efter motorbåt eller vertikalfiske med användning av motor.  Övriga regler för grundkorten gäller även dessa kort.
Veckokort (Tekniktillägg) (150 kr)
Detta kort ger tillstånd till användning av motor/er under själva fisket typ vertikalfiske eller trolling (drag efter motordriven båt med högst två spön/beten per löst kort.)  Ett grundkort och ett tekniktillägg måste alltså köpas för möjlighet till drag efter motorbåt eller vertikalfiske med användning av motor. Övriga regler för grundkorten gäller även dessa kort.
Årskort (Tekniktillägg) (250 kr)
Detta kort ger tillstånd till användning av motor/er under själva fisket typ vertikalfiske eller trolling (drag efter motordriven båt med högst två spön/beten per löst kort.) Ett grundkort och ett tekniktillägg måste alltså köpas för möjlighet till drag efter motorbåt eller vertikalfiske med användning av motor.  Övriga regler för grundkorten gäller även dessa kort.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-rottnen.htm

Allmänhetens kontaktperson

Frederik Kjellson
0706 - 22 57 59
hofmantorp@telia.com

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil