Kiasjöns m.fl sjöars FVOF

Fiskevårdsområde omfattande ca 60 medlemsfastigheter belägna i västra Kalmar län, Högsby kommun, och östra Kronobergs län, Uppvidinge kommun.

Feresjön, Kiasjön mfl.

Fiskevatten tillhörande Kiasjöns mfl. sjöars FVO
Feresjön, Kiasjön, Björkshultsjön, gölarna i Pikaböl samt Badebodaån mellan Kiasjön och Björkshultssjön.

Kiasjön har en areal av 220 ha och är belägen över högsta kustlinjen på en höjd av 169 möh. Sjön har ett maxdjup av 18 m, medeldjup på 5,4 m och klassas som näringsfattig (oligotrof).
Vid provfiske 2008 i Kiasjön fångades 9 fiskarter; abborre, gös, gädda, sutare, braxen, gers, mört, siklöja och benlöja. Ål och lake finns också i sjön. 
Gösen utgör en klar favorit hos sportfiskare.
Båt finns att hyra.

Feresjön har en areal av 45 ha och är belägen över högsta kustlinjen på en höjd av 175 möh i Högsby och Uppvidinge kommun.
Sjön har ett maxdjup på 14 m och ett medeldjup på 3,7 m.
Feresjön är en skogssjö som domineras av abborre men det finns  även mört, braxen, gädda, sutare, ruda ål och benlöja.

Björkhultssjön är en utvidgning av Badebodaån i Björkshult.
Sjön har en mycket snabb vattenomsättning.
I Björkhultssjön finns abborre, mört, braxen, gädda, gers, benlöja, sutare, ål och lake.
Båt finns att hyra

I Badebodaån finns abborre, elritsa, öring, stensimpa, mört, braxen, gädda, gers, benlöja, sutare, ål och lake.

Hemsjön är en typisk humös skogssjö, ca 6 ha stor, belägen i kuperad terräng. När vattenståndet är högt så har sjön förbindelse med sjöns södra del; Uppsjön. Stränderna består av mjuka vitmossor (s.k. gungfly) och växtligheten består av pors och björk närmast vattnet.
Vanligaste fiskar är gädda och abborre.
Båt finns att hyra.

Län: Kalmar län, Kronobergs län
Kommuner: Högsby, Uppvidinge

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Årskort (500 kr)
1 st nät, 50 långrevskrok, 15 angel, sportfiskeredskap
Säsongskort (400 kr)
Gäller isfria delen av året och omfattar sportfiskeredskap
Veckokort Familj (250 kr)
Gäller 2 vuxna och 2 barn, Sportfiskeredskap
Dagkort Sportfiske (50 kr)
Sportfiskeredskap
Dagkort Angel (50 kr)
Max 15 st angel per kort
Dagkort Pimpel (50 kr)
Pimpelfiske

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-feresjon-kiasjon-mfl.htm

Allmänhetens kontaktperson

Leif Johansson
0702 - 00 48 11

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil