Ryningsholms FVOF

Fiskevårdsföreningen förvaltar fiskevattnen i Nifsarpen, Havravikssjön och Assjön och arbetar för långsiktigt hållbart fiske.

Havravikssjön m fl vatten

Fiskevattnet omfattar Nifsarpen, Gåren, Havravikssjön, Assjön samt de delar av Torsjöån och Solgenån som förbinder nämnda sjöar.

Havravikssjön hyser bra bestånd av framförallt abborre och gädda. Ett riktat fiske efter gös är att rekommendera, de förekommer sparsamt men är ofta ganska stora. En bra metod är att under kvällen och natten meta med betesfisk. Fiskemetoder i övrigt är spinn, mete, jiggfiske och pimpel. Vintertid en trevlig pimpel och ismetesjö!

Nifsarpen hyser goda bestånd av framförallt olika arter av vitfisk. Därför är detta en sjö i första hand lämpad för mete, men även abborre och gäddfisket är bra. Prova gärna att meta med betesfisk. Det kan vara svårt att hitta bra fiskeplatser från land. Bra vinterfiske.

Vill du anordna en fisketävling på våra fiskevatten ska du kontakta Stefan Rydén (0381-410 41, 070-279 58 24)

Län: Jönköpings län
Kommun: Eksjö

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (60 kr)
Veckokort (240 kr)
Årskort (600 kr)
Säsongskort (360 kr)
Gäller mellan 1 maj och 30 september.  

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-havravikssjon-m-fl-vatten.htm

Allmänhetens kontaktperson

Stefan Rydén
0381-410 41
070-279 58 24

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil