Solgens FVOF

Solgens Fiskevårdsområdesförening representerar ca 65 markägare runt Solgen. Flera fiskekortsområden finns i sjön, se lista med återförsäljare av fiskekort. Se även information på Eksjö kommuns hemsida,  https://www.visiteksjo.se/artikelarkiv/upplev/fiskesjoarieksjokommun/solgen.4.15f57bb1163ca7147c3154d.html

Solgen

Solgens FVOF

Det finns fyra fiskekortsområden i Solgen:
Mellby fiskekortsområde (västra delen runt Mellby)
Eksjö fiskeklubb/Åsa fiskegård (sydöstra delen)
Skälsnäs fiskekortsområde (östra delen)
Sandshult fiskekortsområde (östra delen)
Listan med återförsäljare på Eksjö turistbyrås hemsida:
https://www.visiteksjo.se/artikelarkiv/upplev/fiskesjoarieksjokommun/solgen.4.15f57bb1163ca7147c3154d.html

Ordförande för Solgens FVOF är Gunnar Thorn-Andersen, Sandshult, 0381-44012, 070-3234389.

Fiskeregler:
Fiske tillåtet med handredskap, som mete, pimpel, kastspö, flugspö. Max två redskap per fiskekort (max 10 angeldon/ismete). Kräftfiske och nätfiske ingår ej. För ett naturligt och hållbart fiske rekommenderas ”catch & release”, släpp försiktigt tillbaka din fångst, särskilt vid riktat vertikalfiske med ekolod på djupt vatten (> 5 meters djup). Minimimått gös 50 cm. Ungdomar under 15 år fiskar fritt. Vänligen respektera gränser för respektive fiskekortsområde, karta får du när du köper fiskekort. Fisketillsyn bedrivs i sjön och kontrollavgift tas ut vid avvikelse. Respektera allemansrätten och ta ansvar för natur- och djurliv. Ta med allt skräp och respektera de begränsningar som gäller för naturreservaten i Solgens övärld, bl a tältförbud på Prästö. Iordningsställda grillplatser finns på Sörö och Prästö.

Solgen är en känd fiskesjö och har ett bra bestånd av framförallt gös, gädda och abborre. Dessutom förekommer sutare, braxen, mört, sarv, lake, ruda, siklöja och signalkräfta. Jiggfiske efter gös och abborre kan vara mycket givande. Vill man prova på andra metoder, som trolling eller mete fiskas gösen företrädelsevis kvällar och nätter. Även pimpelfiske vintertid kan vara fint.

Solgen ingår i Emåns huvudavrinningsområde, Solgenåns delavrinningsområde och är belägen i Eksjö kommun. Solgen är en måttligt näringsrik sjö med en areal på 22 kvadratkilometer och ett största djup på 20 meter, medeldjupet är 5,4 m. Sjön är belägen 195 meter över havet. Omgivningarna runt Solgen domineras av blandskog samt jordbruksmark med hagar och åkrar. Solgen är utpekad som värdefullt vatten för natur och för fiske. Kring Solgen finns ett rikt fågelliv med bl a mindre hackspett, mindre flugsnappare, storlom, lärkfalk, havsörn och fiskgjuse. Det finns även ett fast bestånd av utter. Fågeltorn finns i Söraby och en fin vandringsled längs Solgenån från Värne till Söraby fågeltorn. 

Vid Åsa fiskegård (Eksjö fiskeklubb) finns säsongsöppen anläggning bemanning sommartid med butik, rumsuthyrning, båtuthyrning, båtplatser och båtramp. Vid Mellby badplats finns vindskydd, TC, kanotrastplats samt Solgens båtklubb (med låst båtramp för medlemmar). Flera fiskekortsförsäljare hyr även ut båtar och boende. 

Det finns tre naturreservat i Solgen, som skyddar stora delar av den fina sjön och dess öar med ett rikt växt- och djurliv. Solgens norra övärld, Solgens centrala övärld och Solgens södra övärld. Läs mer om naturreservaten i Solgen via Länsstyrelsens hemsida eller informationsskyltar vid Mellby badplats och Åsa fiskegård. Respektera allemansrätten och ta ansvar för natur- och djurliv. Ta med allt skräp tillbaka och respektera de begränsningar som gäller för naturreservaten (bl a tältförbud på Prästö). Iordningsställda grillplatser finns på Sörö och Prästö.

Län: Jönköpings län
Kommun: Vetlanda

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Solgens FVO
Flera fiskekortsområden finns i Solgen, bland annat Mellby fiskekortsområde (västra delen av sjön) och Eksjö fiskeklubbs vatten vid Åsa fiskegård i sydöstra delen av Solgen, även fiskekortsområden för Skälsnäs och Sandshult samt flera områden, se listan med återförsäljare på https://www.visiteksjo.se Ordförande för Solgens FVOF är Gunnar Thorn-Andersen, Sandshult, 070-3234389.  

Allmänhetens kontaktperson

Ordförande i Solgens FVOF:
Gunnar Thorn-Andersen
Sandshult 1575 92 Hult
Tel. 070-323 43 89
Epost. thornandersen.gunnar@yahoo.se

Hemsida

Saknas

PDF

Djupkarta Solgen, Västra delen