Bonäset, Risnäs och Äspnäs Samfällighetsförening

Bonäsets-Risnäsets-Äspnäs samfällighetsförening är en ideell förening vars främsta uppgift är att sörja för ett bra och varaktigt fiske i våra sjöar, tjärnar och vattendrag. Alla intäkter till föreningen går oavkortat till utplantering av fisk och andra fiskebefrämjande åtgärder.

Bonäset-Risnäset-Äspnäs

Röding - Planterade vatten (Vanlig) , Harr - Vattudalen (Vanlig) , Öring - Alla vatten (Vanlig) , Regnbåge - Vattudalen (Vanlig) , Gädda - Vattudalen (Vanlig) , Sik - Vattudalen (Vanlig) , Lake - Vattudalen (Normalt) , Abborre - Vattudalen (Normalt)

Bonäsets-Risnäsets-Äspnäs samfällighetsförening erbjuder fiske i Ströms Vattudal. Det är ett omfattande vattensystem i norra Jämtland runt orterna Bonäset, Risnäset och Äspnäs. Här finns ett fint fiske även i ett antal åar och tjärnar, t.ex. Skarvsjön, Bodflotjärn, Spettnästjärnarna, Lill-Allvattnet, Lilltjärn och Nordbotjärn.

I området finns det fint fiske efter både öring, röding, harr, abborre, gädda och sik. Bästa fisket är pimpelfiske efter harr och röding på vårvintern och sommarfiske med mete, spinn och fluga efter öring och harr. 

Samtliga sjöar och tjärnar är lättåtkomliga med tillfartsvägar med goda parkeringsmöjligheter.
 

Fiskevatten:

1 Spettnästjärn, övre: öring, röding
2 Spettnästjärn, nedre: öring, röding
3 Lilltjärn: öring
4 Nordbodtjärn:  öring, röding 
5 Lillallvattnet: abborre, gädda, sik, öring
6 Skarvsjön: öring, röding, abborre
7 Bodflotjärn: öring, röding
8 Ströms Vattudal: öring, regnbåge, harr, abborre, gädda, sik, lake


Färdväg:

Östra sidan av Vattudalen: från Strömsund väg 342 mot Gäddede 15 km.
Västra sidan av Vattudalen: Från Strömsund väg 339 därefter väg 801 mot Renån 35 km. (Se fiskekarta.)

Geografisk läge

Län: Jämtlands län
Kommun: Strömsund

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (80 kr)
Veckokort (250 kr)
Årskort (600 kr)
Dygnskort (80 kr)
Extra årskort (100 kr)
För att komplettera befintligt årskort för ytterligare maka, make eller sambo. OBS: Familjen måste inneha ett befintligt vanlig årskort.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-bonaset-risnaset-aspnas.htm

Allmänhetens kontaktperson

Mattias Espwall:
073-8483758

Hemsida

http://espnas.se/fiskare.html

PDF

Saknas