Sveriges Fiskevattenägareförbunds nationella fiskevattenägarekonferens hålls den 22 - 23 november på Arbetets museum i Norrköping. Fiskerättens som utvecklingsbart produktionsmedel är huvudtemat för den första nationella fiskevattenägarekonferensen någonsin. Uppslutningen är mycket god med deltagande fiskevårdsområdesföreningar och fiskerättsägare från stora delar av landet.

På programmet finns över 30 föredrag med några av landets främsta experter på sina respektive områden. Sakkunniga från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet och Havs- och vattenmyndigheten medverkar, liksom framgångsrika entreprenörer, kunniga biologer och jurister. Konferensprogrammet kan laddas ned här nedan.

Fisketurismen är en växande näring. När fisketurismen utvecklas med fiskerätten som grund blir resursutvecklingen uthållig, och näringen bidrar till den lokala landsbygdsutvecklingen.

Fiskevattnen är lantbruksföretagens tredje areella resurs, efter skogen och odlingsmarken. För att få lönsamma företag måste man ta vara på alla möjligheter till intäkter som bidrar till att man kan bo kvar på sin gård. Ett väl skött fiske med uthålliga regler kan kombineras med boende och annan service. Flera gårdsbaserade företag kommer att presentera sina koncept på konferensen. Även gårdsbaserat kräftfiske, eller kräftfiskeupplevelser är en viktig och växande landsbygdsnäring där fiskerätten utgör grund för inkomsterna.

I Sverige finns närmare 300 000 enskilda fiskerättsägare. Förvaltningen samordnas ofta genom fiskevårdsområdesföreningar. Uthållig fiskevård, regler, fisketillsyn och uppföljning av överträdelser är några teman på konferensen.

I samband med konferensen kommer det nyinstiftade priset Årets fiskevårdsområdesförening att delas ut. Sveriges Fiskevattenägareförbund har instiftat priset för att uppmärksamma våra fiskevårdsområdesföreningars viktiga förvaltningsarbete.

Övre Åsundens Fvof i Ulricehamn delar årets pris med Sommens Fvof i södra Östergötland. Mer information om pristagarna kommer inom kort.

Programmet för den Nationella Fiskevattenägarekonferensen kan laddas ned som pdf-fil här nedan.