Sveriges Fiskevattenägareförbund bjuder in till en nationell fiskevattenägarekonferens på temat Fiskerättens värde och utvecklingspotential i Norrköping den 22 - 23 november 2017.

Sveriges enskilda fiskevatten är mycket värdefulla. Utvecklingspotentialen är stor både för fiskerättens ägare och för landsbygdens näringar. Resursen måste förvaltas och brukas ansvarsfullt, uthålligt, kunnigt och målinriktat för att nå upp till sitt verkliga värde.

Konferensen tar upp och förmedlar värdefull och tillämpbar kunskap om fiskerättens värde, fiskevattnets utvecklingspotential för landsbygdsnäringar, lokal förvaltning, fisketillsyn och fiskebrott, fiskeribiologi och praktisk fiskevård. 

Här kan du ladda ner konferensfakta och konferensprogram:

Här anmäler du dig till konferensen: Tryck på DENNA LÄNK.

Välkommen med din anmälan!