Årets riksförbundsstämma hölls den 27 - 28 maj på Ästad Vingård vackert beläget i Åkulla boksskogars sjörika landskap strax utanför Varberg. Ett fyrtiotal ombud, styrelsefunktionärer och övriga gäster från Skåne i söder till Västerbotten i norr deltog på stämman och fick uppleva ett stycke Halland i full vårskrud.

 

Stämmoförhandlingarna fördes i positiv anda. Peter Lundgren som tillsammans med hustrun driver skärgårdshemmanet Gärdsholmen i Västerviks skärgård valdes in som ny ledamot i styrelsen. Kenneth Ottosson, fiskerikonsulent vid Hushållningssällskapet i Västernorrland, anmäldes av Hushållningssällskapen som ny styrelseledamot. Stämman behandlade två motioner. Dalakretsen yrkade om att Sveriges Fiskevattenägareförbund utarbetar en ny och aktuell rekommendation om prissättning av fiskekort. Blekingekretsen yrkade om att förbundet tar fram en avtallsmall till kontrakt mellan fiskevårdsområdesföreningar och fisketillsynsmän avseende fisketillsynsuppdrag. Stämman biföll båda motionerna.

Stämman gästades av Varbergs kommunalråd Jana Nilsson, f.d. länsfiskekonsulenten Peter Norell och SLU:s fiskeribiolog Erik Degerman. Jana Nilsson bjöd på lunch och informerade om kommunens arbete med landsbygdsutveckling. Peter Norell gav stämmodeltagarna en bred inblick i Halland som fiskelän. Erik Degerman fokuserade i sitt anförande på Hallands landskapsdjur laxen under rubrik Laxen på västkusten - status, förvaltning och framtid.

Efter stämmoförhandlingarna fick deltagarna en intressant visning av verksamheten på Ästad Vingård av grundaren Rolf Carlsson och hade sedan möjlighet att koppla av och lödga sig i gårdens unika SPA-anläggning Sinnenas Spa. I samband med kvällens stämmomiddag presenterade det lokala fiskevårdsområdet, Centralhalländska Fvof, sin verksamhet och historien bakom bildandet. Fyra av föreningens totalt fem föreningsordföranden genom åren medverkande och gav uppskattad information i pausen mellan för- och varmrätten.

    

Lennart Andersson, Lennart Skärbäck, Håkan Carlstrand och Hans-Olof Inghammar berättar.

Stämmans andra dag ägnades åt en guidad utflykt utmed Ätran i laxens tecken. Första stoppet var vid Nydala Kvarn i Högvadsån där guiden Ingemar Alenäs, tidigare kommunekolog i Falkenbergs kommun, slöt upp tillsammans med kvarnägarna Berit och Sven-Erik Möller. Makarna Möller visade hur det går till att fånga in, registrera och lyfta den uppvandrande laxen förbi hindret i Nydala så att den sedan kan ta sig upp till lekområden längre upp i Högvadsån.

Berit och Sven-Erik Möller hjälper lax förbi hindret i Nydala.

Nästa stopp var den riksbekanta, restaurerade Hertingforsen i Falkenberg där kommunalrådet Mari-Louise Wernersson hälsade välkommen och berättade om bakgrunden till och genomförandet av det framgångsrika vandringsfiskprojektet. Ingemar Alenäs guidade sedan på ett jordnära och professionellt sätt gruppen längs forsen och gav mycket intressant information om restaureringen. Stämman avslutades med att Falkenbergs kommun bjöd på lunch på Laxbutiken i Heberg där Margareta Lagnell, en av grundarna till familjeföretaget, berättade historien om Laxbutikens tillkomst.

   

 Kommunalrådet Mari-Louise Wernersson och f.d. kommunekologen Ingemar Alenäs berättar om Hertingprojektet.