Sveriges Fiskevattenägareförbund öppnar nu sin nya hemsida vilken är modernare och har bättre funktioner än den vi lämnar. Här hittar du nyheter och information från vårt förbund och våra associerade länsförbund och distrikt. Sorterat på län eller länsförbund finns också hemsidor för flera av våra medlemsföreningar med allmän information om föreningens fiskevatten och utbud av fiskemöjligheter. Om föreningen har en egen hemsida leder en länk vidare till denna hemsida. Föreningar som saknar egen hemsida eller ännu inte skapat en hemsida under vår portal ligger endast ute med kontaktuppgifter och karta över berörda fiskevatten. Successivt kommer vi att jobba vi för att göra medlemsavdelningen mer komplett.

Hemsidan har utvecklats av vår samarbetspart Jighead AB (iFiske). Samarbetet innebär att våra medlemsföreningars sidor även är synliga på iFiskes hemsideportal.